Digiqole ad

“ไชยา พรหมา” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ‘วันสาธิตการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา เปลี่ยนฟางข้าวเป็นทอง สู่เมืองปทุมธานีไร้ควัน’

 “ไชยา พรหมา” รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน ‘วันสาธิตการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา เปลี่ยนฟางข้าวเป็นทอง สู่เมืองปทุมธานีไร้ควัน’
Social sharing
Digiqole ad
14 ธันวาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน ‘วันสาธิตการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา เปลี่ยนฟางข้าวเป็นทอง สู่เมืองปทุมธานีไร้ควัน’ ร่วมกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการทำการเกษตรปลอดการเผาเพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทนการเผา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน รวมถึงลดปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM2.5 ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
.
1. เนื่องด้วยเกษตรกรบางกลุ่มเชื่อว่าการเผาตอซังเป็นการเตรียมพื้นที่เพื่อทำการเกษตรฤดูต่อไป จึงได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการวัสดุจากเกษตร เช่น นำฟางข้าวมาทำปุ๋ยอินทรีย์และถ่านชีวภาพ เพื่อลดการเผาที่จะช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ และจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานเอกชนกว่า 5 ปี ที่ได้มีการทดลองตามแปลงต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ ทำให้วันนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลดการเผาลง และจะขยายรูปแบบเมืองไร้ควันสู่จังหวัดรอบข้างต่อไป
.
2. ในโอกาสนี้ นายไชยา นายกิตติรัตน์ รวมถึงผู้บริหารสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนจังหวัด ได้ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือการทำการเกษตรปลอดการเผาระหว่างตัวแทนเกษตรกรและหน่วยงานเอกชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ไม่มีการเผาอีกต่อไปและจะเป็นการคืนปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตให้พื้นที่ปลูกข้าว 2 แสน 3 หมื่นไร่ของจังหวัด รวมถึงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ สู่เมืองปทุมธานีไร้ควัน คืนอากาศบริสุทธิ์ให้ทุกคน
.
3. ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมย่อยสลายตอซังข้าว เปลี่ยนฟางให้เป็นปุ๋ย และการเปลี่ยนฟางข้าวเป็นทองด้วยเครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีย่อยสลายตอซังและฟางข้าวด้วยโดรนเพื่อการเกษตร
.
Facebook Comments

Related post