Digiqole ad

“ไกรเดช” ผู้สมัครเบอร์ 19 ลั่น “ไฟฟ้าลงดิน”ไม่ใช่“นิยาย ขายฝัน” โกงประชาชน โกงชาติ คือ“ฆาตกร”

 “ไกรเดช” ผู้สมัครเบอร์ 19 ลั่น “ไฟฟ้าลงดิน”ไม่ใช่“นิยาย ขายฝัน” โกงประชาชน โกงชาติ คือ“ฆาตกร”
Social sharing
Digiqole ad

นายไกรเดช บุนนาค หนึ่งในผู้สมัครลงชิงชัย สนามเลือกตั้งตําแหน่งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร เบอร์ 19 ในนามพรรคพลังสังคมใหม่ ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในเรื่องของการคอรัปชั่น และไม่ทําตามนโยบายที่ให้ไว้เป็นสิ่งที่ทําลายในทางการเมือง ด้านเกียรติประวัติและวงศ์ตระกูลตนเอง จึงได้ประกาศลั่นเป็นสโลแกน ว่าการ “โกงประชาชน โกงชาติ คือ ฆาตกรฆ่า ตนเอง” อย่าเอานโยบายเป็นนิยายขายฝัน ซึ่งตนเองขอยืนยันต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และประชาชนว่าจะไม่มีเกิดขึ้น หากผมได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565นี้ นับว่าเป็นกระแสแรงที่บรรดาประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ 5 ล้านกว่าคน ต่างรอคอยเวลานี้มากว่า 7 ปี ซึ่งจะเห็นได้จากสื่อฯ หลายสํานักได้สอบถามประชาชนทั่วไป

นอกจากนั้นได้มีผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 20 กว่าคน นับว่าผู้สมัครเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพฯ มากกว่าที่เคยมีการเลือกตั้งมาในอดีต นอกจากนี้ “ผู้สื่อข่าว” ได้สอบถามนายไกรเดช บุนนาค ต่อว่าหากได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สิ่งแรกและอื่นๆ จะทําให้กับกรุงเทพฯ และประชาชนอย่างไรบ้าง นายไกรเดช บุนนาค ได้กล่าว สิ่งที่ต้องทําก็นโยบายที่ให้ไว้กับประชาชน เช่น สายไฟฟ้าลงดิน ซึ่ง ดร.ติกะ บุนนาค ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ยืนยันเสร็จใน 4 ปี ซึ่งสามารถทําได้ยังมีโครงการธนาคารนํ้าดินเพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วมอย่างยั่งยืน ทํากรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางสู่ตลาดการค้าโลก ที่สําคัญสําหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ต้องทําทันทีเช่นกันกรุงเทพฯสีเขียว โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ใช้นํ้ามันเปลี่ยนเป็น รถ EV เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้สําหรับมอเตอร์ไซด์ ที่กําลังใช้หากินรับจ้างอยู่เดิมนั้น มีนโยบายดูแลเปลี่ยนเครื่องเดิมที่ใช้นํ้ามัน มา เปลี่ยนเป็น เครื่องไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะและรถแท็กซี่ เรือขนส่งสาธารณะก็มีแนวคิดปรับเปลี่ยนเป็น เรือยนต์ไฟฟ้านี่คือ หนึ่งในนโยบายของพรรคพลังสังคมใหม่ ที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแม้แต่ทุกคลองในกรุงเทพฯต้องใสสะอาด เป็นการทําเพื่อประชาชนกรุงเทพฯ โดยตรง

ส่วนในด้าน นโยบายอิ่นๆ ที่ให้สําคัญอย่างโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่งก็ให้เรียนฟรี และเด็กที่จะเข้าเรียน ไม่จําเป็นต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯเท่านั้น เด็กต่างจังหวัดก็สามารถเข้าเรียนได้ และยังไม่จําเป็นต้องโอนย้ายทะเบียนบ้านมาก่อน โดยใช้หลักเกณฑ์สอบเข้าทุกระดับชั้นให้ได้ก่อนจึงโอนย้ายภายหลัง เพื่อความเท่าเทียม ยุติธรรม ของ เด็กไทยทุกคน สําหรับเรื่องสาธารณสุขก็ได้เล็งเห็นว่า เรื่องการดูแลสุขภาพ ความเจ็บป่วย ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งสําคัญ อนามัยที่สังกัดของกรุงเทพฯ ให้ทําการเปิดบริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าประชาชนที่มีชื่อทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด แต่เจ็บป่วย ระหว่างใช้ ชีวิตในกรุงเทพฯ ก็สามารถเข้ารักษาได้ เช่นกัน ในตอนท้าย นายไกรเดช บุนนาค ได้เปิดเผยถึงการบริการด้านขนส่งมวลชนเพื่อประชาชน จะจัดทําบริการรถขนส่งมวลชน (ขสมก.) จะให้บริการตลอดคืน ส่วนจะเป็นเส้นทางไหนบ้างนั้น ต้องขอศึกษารายละเอียดอีกครั้ง แต่ที่แน่ๆ รถฟ้าบนดิน หรือใต้ดิน หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย และเปิดบริการ 24 โมง ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้ผู้สื่อข่าวได้ถามยํ้าสามารถทําได้ทันทีจริงหรือ นายไกรเดช บุนนาค ผู้สมัครที่ได้เบอร์ 19 ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ได้ตอบว่า นโยบายที่กล่าวไปทั้งสิ้น นั้น “ไม่ใช่นิยายขายฝัน” เพื่อหลอกประชาชนหวังคะแนน และการโกงประชาชน โกงชาติ คือ ฆาตกรฆ่าตนเอง

Facebook Comments

Related post