Digiqole ad

“ให้ด้วยรัก“ม.น.ข.ส่งต่อความรัก แด่…เยาวชนไทย !!

 “ให้ด้วยรัก“ม.น.ข.ส่งต่อความรัก แด่…เยาวชนไทย !!
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 23.กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2566 โดยมีคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ม.น.ข.และผู้บริจาค ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จาก คุณสุรพล เตชะหรูวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

 

 

 

เนื่องในโอกาสเดือนแห่งความรัก ม.น.ข. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อส่งต่อความรัก ความปรารถนาดี จากผู้มีจิตศรัทธา ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่มีความประพฤติดี ตั้งใจใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนถึงระดับที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น ความยากจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ จึงเป็นเหตุให้ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกโสตหนึ่งด้วย

 

 

ม.น.ข.จึงขอเป็นสะพานบุญและหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่พวกเขาเหล่านั้น โดยการจัดสรรทุนการศึกษาจากผู้มีจิตเมตตาบริจาค เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส.และอุดมศึกษา ทั่วประเทศ แบบ 100 % โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนให้แก่นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศจำนวน 583 ทุน แต่จะมีเฉพาะนักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้าร่วมพิธี และรับมอบทุนเพียงจำนวน 135 ทุนเท่านั้น ส่วนนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ทาง ม.น.ข.จะจัดส่งให้ทางธนาณัติเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทาง

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธาน ม.น.ข.ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้รับทุนว่า “ ทุน ม.น.ข.แม้ผู้ให้จะไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยรู้จักผู้รับ แต่ผู้ให้ก็ยินดีและเต็มใจที่จะให้ ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ฉะนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างมีคุณค่า ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสามารถก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายได้ดั่งใจปรารถนา และอำนวยพรให้สำเร็จตามความประสงค์ทุกประการ “

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post