Digiqole ad

“ใบเตย อาร์สยาม” โร่เข้าแจ้งความสอท.1 ถูกเฟสบุ๊คปลอม นำภาพไปตัดต่อโปรโมทเว็บพนัน

 “ใบเตย อาร์สยาม” โร่เข้าแจ้งความสอท.1 ถูกเฟสบุ๊คปลอม นำภาพไปตัดต่อโปรโมทเว็บพนัน
Social sharing

Digiqole ad

วันนี้ 29 เม.ย.67 เวลา10.45 น.ใบเตย อาร์สยาม โร่เข้าแจ้งความที่ บก.สอท.1 พร้อมหลักฐานเข้าแจ้งความกับ พล.ต.ต. ชัชปัณฑการณ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 ซึ่งถูกนำรูปภาพของ ใบเตย อาร์สยาม ไปตัดต่อทำเป็นเฟสบุ๊คปลอมโปรโมทเว็บพนัน อีกทั้งได้มีการนำภาพลักษณะลามกอนาจารมาลงให้คนอื่นเชื่อว่าไปเป็นใบเตย อาร์สยาม ตัวจริง พร้อมแนบลิ้งชักชวนให้เล่นการพนัน มีคนลงเชื่อเข้าไปเล่นพนันสูญเงินกันหลายล้านบาท โดยทาง พล.ต.ต.ชัชปัณฑการณ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.สอท.1 ได้รับเอกสารการร้องเรียนแล้ว และได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้กระทำความผิด ผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ซึ่งบุคคลที่โพสต์ชักชวน โฆษณาให้ผู้อื่นเล่นการพนันนั้น มีความผิดตามกฎหมาย มีโทษ “จำคุก” สูงสุดถึง 3 ปี และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 และ 16 คาดว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ระบุว่า “ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงหรือผู้ใดเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือ ข้อความในใบอนุญาต ผู้นั้นมีความผิดต่อไปนี้”

1. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก.หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข.หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และ ปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่ เรียกว่าลูกค้า ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่ เกิน 2 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล กฎหมายอาญา

(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและ ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ มาตรา 16 ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีและ ปรับไม่เกินสองแสนบาท

Facebook Comments


Social sharing

Related post