Digiqole ad

“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 99.9 ล้านบาท แก่รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานที่ตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวทั่วประเทศ

 “ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 99.9 ล้านบาท แก่รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานที่ตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวทั่วประเทศ
Advertisement
ในหลวง – พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 99.9 ล้านบาท แก่รัฐบาลสนับสนุนหน่วยงานที่ตั้ง รพ.สนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวทั่วประเทศ
Advertisement
วันนี้ (4 สิงหาคม 2564) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน จำนวน 99,900,000.- บาท ไปมอบแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเหล่าทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบเงินพระราชทาน จำนวน 99,900,000.- บาท โดยจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัวทั่วประเทศ ซึ่งยังความซาบซึ้งแก่รัฐบาลและประชาชนชาวไทยในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/uTCyH

Related post