Digiqole ad

“ใกล้รุ่ง สุขนวล” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือในการประกวด “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567”

 “ใกล้รุ่ง สุขนวล” ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือในการประกวด “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567”
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 – 12.30 น. มีการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ โดย อสม.(หมอคนที่ 1) ใกล้รุ่ง สุขนวล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ ในการประกวดรับการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567 การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กฤติภิษัช ไม้ทองงาม นายแพทย์ชำนาญการ กองระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติอีก 4 ท่าน

อสม.ใกล้รุ่ง สุขนวล ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นเวลา 24 ปี ปัจจุบันอยู่ทำงานจิตอาสาในชุมชนทั้งหมด 13 บทบาท มีหลักการทำงานโดยยึดหลักการ “ครองตน ครองตน ครองงาน” และมีคติประจำใจว่า “จงยินดีเป็นผู้ให้ มากกว่าเป็นผู้รับ”

จากหลักการทำงานนี้เอง อสม.ใกล้รุ่ง สุขนวล ได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชน สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ด้วยตนเอง สามารถขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนภาครัฐเพื่อมาพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

Facebook Comments

Related post