Digiqole ad

โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง

 โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง
Social sharing
Digiqole ad

บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด ,บริษัท เวฬาดี 1919 จำกัด , บริษัท เอชดับบิวซี ไซเอินซ์ เทค จำกัด ,โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานแถลงข่าวโครงการ “โอโซนชิลล์ รินน้ำใจให้อนาคตน้อง”โดยจะหักรายได้จากการจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ทุก 1 เครื่องจำนวน 5,900 บาท มอบให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นทุนจัดซื้อ ข้าวสาร และอาหารสามมื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆ

นายสมโภช รัตนพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท อิลีท แกร๊นซ์ จำกัด กล่าวว่า  “ปณิธานของบริษัทเราให้ความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และโดยเฉพาะ เด็กด้อยโอกาส บริษัทมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าสู่ระบบการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมกับเด็กทั่วๆไป เพราะพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตกลายเป็นเยาวชนของชาติที่เพิ่มพูนไปด้วยความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ ในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต

ทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ ที่ให้โอกาสเด็กๆ จึงตัดสินใจว่า เราจะนำผลิตภัณฑ์ ที่เรามี และตอบโจทย์คือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะด้านสุขภาพให้กับผู้คน มาเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมสนับสนุนโครงการนี้ เราจึงนำเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ที่มีประสิทธิภาพในการดูแลทุกๆลมหายใจได้อย่างดีเยี่ยม มาจำหน่าย

โดยทุกๆ 1 เครื่อง เราจะร่วมบริจาคเงิน จำนวน ห้าพันเก้าร้อยบาท ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้เป็นทุนจัดซื้อ ข้าวสาร และอาหารสามมื้อ รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับน้องๆในโรงเรียน โดยเราจะเริ่มจำหน่ายเครื่องฟอกอากากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษาฯ จะมอบใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้จำนวนสองเท่าให้กับผู้ซื้อเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ทุกท่าน

ด้านนางสายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา เดิมชื่อ โรงเรียนร่วมน้ำใจ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ มีตนเป็น ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ ร่วมกับกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ท่านอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กหญิงกำพร้าที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมถึงเด็กด้อยโอกาสจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนประจำกินนอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณปีละ ประมาณ 22-23 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้มาจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคทั้งสิ้นและทางโรงเรียนยังได้รับพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานความช่วยเหลือแก่เด็กที่น่าสงสารเหล่านี้มาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน ด้วยกัน

นางสาวธัญญพัทธ์ สายศิริวิทย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวฬาดี 1919 จำกัด กล่าวถึงเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์) ว่า ด้วยแนวคิดของบริษัท เราคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถก้าวนำหน้าผู้อื่นทั้งการบริหารธุรกิจ และ การสนับสนุนต่อสังคม ในเชิงธุรกิจเพื่อสุขภาพเราระดมความคิดร่วมกับกับนักพัฒนา ทีม R&D คิดค้นเพื่อผลิตสินค้าที่ยังไม่มีใครสามารถผลิตได้ ณ ปัจจุบันหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราที่ยังไม่มีใครมีนวัตกรรมนี้คือ “เครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์)

หากเรา ต้องเผชิญความเสี่ยงกับมลพิษ ทั้งฝุ่น ควัน ไอระเหย และเชื้อโรคในทุก ๆ วัน การมองหานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับตัวเราและครอบครัวนั้นมีความสำคัญ ซึ่งเรา ขอเสนอเครื่องฟอกอากาศ OzoneShield (โอโซนชิลล์)  นวัตกรรมการฟอกอากาศ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการกรอง ดูดซับ ดักจับ และฆ่าเชื้อ พร้อมการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย คุ้มค่ากับจัดการความเสี่ยงทั้งฝุ่น ควัน ไอระเหย และเชื้อโรคได้ในเครื่องเดียว และยังสามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น บนมือถือได้

หากเราขาดอากาศ เพียง  3-5นาที ก็ทำให้หัวใจหยุดทำงานและสมองขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตได้และถึงแม้ว่า เราจะมีอากาศหายใจ แต่หากปนเปื้อนด้วยมลพิษ ทั้งฝุ่น ควัน สารระเหย และเชื้อโรค ก็เป็นภัยร้ายที่บันทอนคุณภาพชีวิตของเราไม่แพ้กัน ทั้งการเจ็บป่วย เช่น โรคมะเร็ง และเสียชีวิต

ประเทศไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิต เฉพาะจาก PM 2.5 สูงถึง 4 เท่าของการเสียชีวิต ผลกระทบจาก PM 2.5 มีทั้งผลระยะสั้น ได้แก่ ระคายเคืองตา คอ และจมูก หัวใจเต้นเร็วหรือผิดจังหวะ ไอ แน่นหน้าอก เหนื่อย โรคหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกำเริบ หลอดลมอักเสบหรือปอดอักเสบ

ผลระยะยาว ได้แก่ การเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหืด ภูมิแพ้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดเป็นพังผืด มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เด็กคลอดก่อนกำหนด ผลต่อการเจริญเติบโตของปอดในเด็ก ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอนาคต โดยปกติ ปอดมนุษย์จะพัฒนาเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 25 ปี หากมีสารพิษกระทบในช่วงเจริญเติบโตของปอดจะส่งผลเสียต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดในระยะยาว”

นางสาวขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ดิเอมเมอรัล ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ ที่ผ่านมาก็ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือมูลนิธิฯ ที่อยู่ภายใต้การดูแลหลายครั้งเสมอมา สำหรับในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ที่ทางโรงแรมฯจะมีส่วนช่วยเหลือน้องๆในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘พรรษาฯ ให้ได้รับอาหารและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ครบถ้วน เราคนไทยที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีนิสัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆท่าน ช่วยกันบอกต่อและร่วมกันซื้อเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งนอกจากจะได้ใช้ประโยชน์แล้วยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาค

Facebook Comments

Related post