Digiqole ad

โออาร์ ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม APEC 2022

 โออาร์ ร่วมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม APEC 2022
Social sharing

Digiqole ad

โออาร์ ร่วใกล้เข้ามาแล้วกับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญกับงาน APEC 2022 การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ที่เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 และครั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานและเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำ พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดย บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยนำแนวคิดหลักของงานคือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการร่วมมือสนับสนุนการจัดงานด้านต่าง ๆ ในครั้งนี้อีกด้วย
เตรียมความพร้อมของงานด้วยการสนับสนุนโมเดล BCG Economy โดย OR ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ Care The Bear เพื่อสนับสนุนให้การจัดประชุม APEC ครั้งนี้เป็นรูปแบบ Low-Carbon บริหารจัดการแยกขยะพลาสติกภายในงาน เพื่อนำไป Recycle และ Upcycling ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้งานได้ พร้อมทั้งสรุปผลปริมาณขยะที่สามารถนำไป Recycle และ Upcycling ได้ ตามหลักการของโมเดล BCG Economy การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า และคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ OR ยังมีส่วนในการร่วมผลักดันเมนูอาหารแห่งอนาคต ด้วยการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวด “เมนูอาหารแห่งอนาคต” ในโครงการ APEC Future Food for Sustainability ภายใต้คอนเซปต์ “Plate to Planet” จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอาหารทางเลือกใหม่ที่ดีต่อสุขภาพและดีต่อโลก พร้อมให้ชาวไทยได้โชว์ศักยภาพด้าน Soft Power และครัวของโลกที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จากการนำเสนอ 21 เมนูอาหารสร้างสรรค์แห่งอนาคต ให้กับ 21 สุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC ในครั้งนี้

ภายในงานยังมีการนำเสนอร้าน Café Amazon for Chance ซึ่งเป็นรูปแบบร้าน Café Amazon ซึ่งเป็นรูปแบบการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่นำจุดแข็งของธุรกิจมาช่วยเหลือสังคม และให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยมีพนักงานจากโครงการ Café Amazon for Chance ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินมาอำนวยความสะดวก ให้บริการแจกเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะผู้นำและตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ อีกทั้งมีการจัดแสดงบรรจุภัณฑ์ Café Amazon Go Green นำเสนอแนวคิด BCG ของ Café Amazon ให้สอดคล้องกับแนวคิดของงาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้านการมีส่วนร่วมในประชาสัมพันธ์ของงาน OR ถือเป็นพันธมิตรหลักด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม APEC 2022 โดยได้จัดทำปลอกสวมแก้วเครื่องดื่ม หรือ Cup Sleeve Café Amazon ที่ออกแบบมาใช้สำหรับช่วงงาน APEC โดยเฉพาะ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีประชุม APEC 2022 จำนวน 1,000,000 ชิ้น แจกที่ร้าน Café Amazon ทั่วกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13 -19 พฤศจิกายนนี้ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านสื่อ Online ของ OR และสื่อใน พีทีที สเตชั่น และร้าน Café Amazon ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้ในการจัดงานให้กับประชาชน รวมถึงช่วยกระตุ้นให้ชาวไทยได้รู้สึกมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดงาน

สุดท้ายนี้ ขอชวนคนไทยทุกคนมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีไปกับ OR พร้อมทั้งช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย โดยงานนี้จะเป็นเวทีที่สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการร่วมหารือแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบหลาย ๆ ปี ของผู้นำจากหลายประเทศ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตของโควิด-19 เพื่อให้เกิดแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการลงทุนทางธุรกิจด้านต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว ต่างชาติเข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ทั้ง อาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว ขนส่ง ภาคบริการ และภาคการผลิตของไทย รวมถึงเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในเวทีโลกได้เป็นอย่างดี

Facebook Comments


Social sharing

Related post