Digiqole ad

โอกาสที่เสียไป จากการปัดตกร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว 

 โอกาสที่เสียไป จากการปัดตกร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว 
Social sharing

Digiqole ad
มติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครวันนี้ (24 เม.ย.) ไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ “พื้นที่สีเขียว” ในวาระ 2-3 ส่งผลให้ร่างถูกปัดตก ความหวังของคนจำนวนมากที่อยากเห็นกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ยังต้องรอคอยต่อไป
.
โดยฝ่ายที่ไม่เห็นชอบอ้างว่าสภา กทม. ไม่มีอำนาจ ทั้งที่ไม่เป็นความจริง เพราะ กทม. มีอำนาจในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 10(1) ประกอบมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
.
พุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ ส.ก.เขตยานนาวา พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้เสนอร่างฯ กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัตินี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดฝุ่น PM2.5 จะทำให้คน กทม. ได้สูดอากาศที่ดีขึ้น จึงไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมร่างไม่ผ่านความเห็นชอบ ทั้งที่คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความยินดีที่จะแก้ไขเนื้อหาตามข้อเสนอ
.
ดังนั้นขอให้ประชาชนจดจำการลงมติครั้งนี้ เพราะก่อนหน้านี้ร่างข้อบัญญัติรถเมล์อนาคตก็ถูกล้มไปจากการวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่ากรุงเทพฯ ไม่มีอำนาจออกข้อบัญญัติดังกล่าว มาวันนี้ร่างพื้นที่สีเขียวก็ถูกล้มอีก
.
[ โอกาสที่เสียไป คือคุณภาพชีวิตประชาชน ]
.
หัวใจสำคัญของร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียว คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดที่สัดส่วน 9 ตร.ม. ต่อประชากร 1 คน แต่ตอนนี้ กทม. ทำได้เพียง 7 ตร.ม. ต่อคนเท่านั้น
.
หากข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ที่จะสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารใหม่ จะต้องมีพื้นที่สีเขียวคิดเป็น 50% ของพื้นที่ว่างนอกอาคารตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้พื้นที่บ้านอยู่อาศัย 100 ตารางเมตร ต้องมีพื้นที่ว่าง 30 ตารางเมตร ส่วนตึกแถว สำนักงาน และทาวน์เฮ้าส์ กำหนดให้ 10% ของพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่ว่าง
.
สมมุติบ้านอยู่อาศัย 100 ตารางเมตร มีพื้นที่ว่าง 30 ตารางเมตร จะมีพื้นที่สีเขียว 15 ตารางเมตรนอกอาคาร ส่วนตึกแถว สำนักงาน และทาวน์เฮ้าส์ 100 ตารางเมตร จะมีพื้นที่ว่าง 10 ตารางเมตร ต้องมีพื้นที่สีเขียว 5 ตารางเมตรนอกอาคาร เป็นต้น
.
.
แน่นอนว่าการปัดตกร่างข้อบัญญัติฯ ของพรรคก้าวไกล ไม่ได้หมายความว่ากรุงเทพฯ จะหมดโอกาสตลอดไปในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว แต่ต้นทุนของการไม่เริ่มต้นในวันนี้ ทำให้เราต้องจ่ายด้วยคุณภาพชีวิตประชาชน
.
คน กทม. จะยังต้องอยู่ในเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวจำกัดจำเขี่ย
เมืองที่ฝุ่นควันคุกคามทางเดินหายใจ
เมืองที่ขาดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ
.
แม้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่พรรคก้าวไกลจะไม่หยุดเท่านี้ โปรดติดตามก้าวต่อไปของเราเพื่อสร้างเมืองของคนทุกคน เมืองที่สิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนจะไม่ถูกละเลย
Facebook Comments


Social sharing

Related post