Digiqole ad

โสมเพาเวอร์

 โสมเพาเวอร์
Social sharing
Digiqole ad

ย้อนกลับ พ.ศ.2548 ซีรีส์“แดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง” ออกอากาศในไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี
ช่่อง 3 สร้างกระแสความโดดัง จนทุุกคนที่่ดููซีรีส์เรื่่องดังกล่าวอยากจะไปเยือนเกาหลีใต้ เพื่่อสัมผัสบรรยากาศ และปฏิเสธไม่ได้ว่า

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post