Digiqole ad

โรนิตรอน จับมือ ที-อีโคซิส พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี SOFC, SOEC และ CCUS

 โรนิตรอน จับมือ ที-อีโคซิส พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี SOFC, SOEC และ CCUS
Social sharing

Digiqole ad

นายสุภกิณห์ สมศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรนิตรอน จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายปิติพงศ์ เย็นจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด เพื่อศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในการนำเอาเทคโนโลยี Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) และ Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC) มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้าน Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดยมี นางบุปผา กวินวศิน รองผู้ว่าการ (ประจำสำนักผู้ ว่าการ) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ นายเชาวลิต แจ้งไชย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

นายสุภกิณห์ สมศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรนิตรอน จำกัด เปิดเผยว่า การจับมือกันระหว่าง บริษัท โรนิตรอน จำกัด [RONITRON] ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดสัญชาติไทย กับ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด [T-ECOSYS] จากกลุ่มบริษัท ปตท. เน้นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ด้วยระบบนิเวศที่ผ่านการผสานเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน [Empowering industrial sustainability through technological-driven ecosystem] ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกันในการนำเอาเทคโนโลยี Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) และ Solid Oxide Electrolyzer Cell (SOEC) มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไฮโดรเจนสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้าน Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions โดยในการจับมือครั้งนี้ ยังรวมไปถึงด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี CCUS ให้สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียของ SOFC ช่วยลดปัญหาความปลอดภัยจากไอเสีย และผลิตสารมูลค่าเพิ่ม”แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต” โดยจากข้อมูลพบว่า SOFC มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบ ถึง 28% ในไอเสียที่ปล่อยออกมา แนวคิดหลักคือ การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียเป็นวัตถุดิบในการผลิตแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ทั้งนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การผลิตยา หรือ แม้แต่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ด้วยแอมโมเนีย เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ในบรรยากาศ ทำให้โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการผลิตสารมูลค่าเพิ่มเท่านั้น แต่ยังช่วยในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอีกด้วย ในการรวมเทคโนโลยีดักจับ CO2 กับเซลล์เชื้อเพลิงแข็งที่ใช้ CO2 เป็นส่วนประกอบในไอเสีย นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายต่อการพัฒนาเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเข้าถึงได้ง่ายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน ที่สำคัญยังจะได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มบริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด เข้ามาช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการ Carbon Credit จากโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดตามมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความร่วมมือดังกล่าว เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ บริษัท โรนิตรอน จำกัด อยู่ในกลุ่ม บริษัทพลังงานสะอาด ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานสะอาดที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าสะอาดหรือกรีนไฮโดรเจน (Green Hydrogen) เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านCarbon Neutrality และ Net Zero Emissions ได้เป็นอย่างดี และ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด จากกลุ่มปตท. เป็นผู้สนับสนุนการสร้างระบบนิเวศของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรม เช่น เชื่อมโยงความต้องการของผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลแก่ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และสถาบันการเงิน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ให้คำปรึกษา และเป็นศูนย์รวมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย ตลอดจนการเป็นผู้ให้บริการทางด้านดิจิทัลแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการร่วมสร้างมาตรฐานการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับ และมีความโปร่งใสรวมถึงร่วมยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ทางด้านอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.ronitron.com และ https://www.t-ecosys.tech

Facebook Comments


Social sharing

Related post