Digiqole ad

โรตารีช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ตนำสมาชิก 1,000 คนร่วมประชุมอบรมภาค ณ หาดป่าตอง

 โรตารีช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ตนำสมาชิก 1,000 คนร่วมประชุมอบรมภาค ณ หาดป่าตอง
Social sharing
Digiqole ad

ภาค 3330 โรตารีสากล จัดงานอบรมภาคประจำปี 2564 – 2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ในวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมปนระชุมและผู้ติดตามกว่า 1,000 คน คาดกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตด้วยเม็ดเงินร่วมสิบล้านบาท

ภาค 3330 โรตารีสากล โดยผู้ว่าการภาครับเลือก ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานอบรมภาค 3330 ประจำปี 2564 – 2566 เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน ช่วงนี้ธรรมชาติของภูเก็ตได้รับการฟื้นฟู สวยหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับงานใหญ่ของโรตาร์ได้ ครั้งสุดท้ายที่เราเคยจัดงานอบรมภาค 3330 ที่ภูเก็ต คือ เดือนพฤษภาคม 2556 จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะจัดงานที่ภูเก็ตอีกครั้ง

ผู้ว่าการภาครับเลือก พกิจ กล่าวต่อไปว่า โรตารีสากลเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลกที่มีสโมสรโรตารีกว่า 35,000 สโมสรเป็นสมาชิกกระจายอยู่ใน 200 กว่าประเทศ สมาชิกของสมสรเป็นนักธุรกิจ นักวิชาชีพ ผู้นำในชุมชน ฯลฯ รวมกว่า 1.2 ล้านคน มีวัตถุประสงค์หลักที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิกและผู้คนในโลก ผ่านโครงการบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี โครงการที่เป็นสัญญลักษณ์ของโรตารีก็คือ การเป็นแนวหน้าในโครงการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนใกล้จะถึงเป้าหมาย

 

ภาค 3330 โรตารีสากล เป็น 1 ใน 4 ภาคโรตารีของประเทศไทย มีสโมสรโรตารี 101 สโมสรตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี,สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรฯทั้ง 3, ราชบุรี, เพชรบุรี ไล่ลงมาทางใต้จนถึงอ.เบตง จ.ยะลา สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตได้ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ไม่ว่าด้านสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชนบรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติใหญ่น้อยรวมทั้งช่วงที่สีนามิถล่มจังหวัดอันดามันในปีพ.ศ. 2547 และล่าสุดการซะงักงันด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19

โรตารีมีอายุกว่า 100 ปี ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2448 มีโครงสร้าง รูปแบบ และวัฒนธรรมการบริหารงานองค์กรที่ชัดเจนเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือการหมุนเวียนให้โอกาสผู้นำใหม่ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น สโมสร ภาค หรือโรตารีสากล ขึ้นมาทำหน้าที่แทนผู้ที่หมดวาระในวันเริ่มปีโรตารี ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยก่อนที่ผู้นำในระดับต่าง จะขึ้นมาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการอบรมให้ทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีทำงาน วิถีของผู้นำ เป็นต้น ในวันที่ 14-16 พฤษภาคมนี้ จะมีการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านมูลนิธิโรตารี นายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2564-65 โดยมี นางวรรณา นิเทศนพกุล สังกัดสโมสรโรตารีภูเก็ตเช้าท์ เป็นประธาน จัดการประชุมอบรมภาค ในครั้งนี้

นายณรงค์ วุ่นชิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนกับทุกองค์กรที่เข้ามาจัดงานในภูเก็ตเพราะถือเป็นการช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะผลักดันแก้ไขปัญหา แต่หากมีองค์กรจากเอกชนเข้ามาช่วยเหลืออีกทางก็จะทำให้กรพัฒนาฟื้นฟูทำได้เร็วขึ้นเชื่อว่าการอบรมของโรตารีภาค 3330 ในครั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของชำร่วย ศึกคักขึ้น

ด้านนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ ภาค 3330 โรตารีสากลที่เลือกจังหวัดภูเก็ตในการจัดงานครั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้มีส่วนช่วยในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

นางวรรณา นิเทศนพกุล ประธานจัดงานอบรมภาค 3330 ประจำปี 2564 – 2565 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกและสมาชิกของโรตารีทั้ง 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย สโมสรโรตารีภูเก็ต, สโมสรโรตารีทุ่งคา,สโมสรโรตารีอันดามัน, สโมสรโรตารีป่าตองบีช, สโมสรโรตารีจังชีลอน, สโมสรโรตารีภูเก็ตเช้าท์, สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต,สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต, สโมสรโรตารีเหมืองแร่ มีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลงานในแต่ละส่วน นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการทั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด, ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และองค์กรเอกชนอีกหลายแห่งให้การสนับสนุน เรามีการเปิดช่องทางให้กับธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตส่งผ่านข้อมูลธุรกิจทั้งบริการ และธุรกิจการขายสินค้า ตรงไปยังสมาชิกของภาค 3330 อีกด้วย

 

ในโอกาสนี้เราได้รับการสนับสนุนห้องพักจากวิลล่าออนเดอะร๊อคส์, วิลล่าอินเดอะการ์เด้นท์,เดอะวิจิตร รีสอร์ท, เทมส์ ธารา พลูวิลล่า ราไวย์, อันดามันตรา, โรงแรมดวงจิต รีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อมอบเป็นรางวัล ให้กับผู้มาร่วมประชุม นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว เรายังได้รับการสนับสนุนจาก ร้านพรทิพย์, พัทรีทัวร์, ร้านอาหาร
เดอะ แครป เฮาส์ อีกด้วย คณะกรรมการจัดงานร่วมกันรังสรรค์งานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมประชุมและเรายังเปิดแนวทางสร้างโอกาสตามคติพจน์ประจำปีของโรตาร์ในปีนี้ให้กับธุรกิจชุมชนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

นางวรรณา กล่าวต่อไปว่า สำหรับมาตรการการป้องกันโควิด-1 9 นั้น เราให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรม หมอชนะ ตรงประตูทางเข้าโรงแรมมีเครื่องวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในโรงแรม หน้าห้องประชุมเราได้เตรียมเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์หน้าห้องประชุมทุกห้อง ทางโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ในการประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังจบการประชุม การจัดที่นั่งมีการเว้นระยะห่าง และผู้เข้าประชุมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย สมาชิกโรตารีทั้ง 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากการดูแลเรื่องความปลอดภัยในสุขภาพแล้ว รวมถึงสาระอันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมแล้ว ความประทับใจ ความสุขในการมาเยือนภูเก็ตจะเกิดกับผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านอย่างแน่นอน

Facebook Comments

Related post