Digiqole ad

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯจัดนิทรรศการกวีนิพนธ์

 โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯจัดนิทรรศการกวีนิพนธ์
Social sharing
Digiqole ad

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ยินดีต้อนรับ คุณ จีระนันท์ พิตรปรีชา นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเข้ามาเป็น Writer in Residence คนแรกของโรงแรม
ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อจัดแสดงศิลปะการประพันธ์โดยเล่าถึงมุมมองส่วนตัว สะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิทธิบัตรของกวีและอิสระของการประพันธ์
แขกผู้เข้าพักและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานนิทรรศการ ได้ภายในบริเวณพื้นที่ของ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ

นิทรรศการกวีนิพนธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วน ซึ่งแต่ละส่วนแสดงบทกวีของ คุณจิระนันท์ผ่านสื่อและการสื่อสารที่แตกต่างกัน
1. Visual Poetic Photography and Painting
2. Zumo Book
3. Art Installation

Facebook Comments

Related post