Digiqole ad

โรงเส้นหมี่ชอเฮง มอบแพท่าน้ำให้กับวัดเดชานุสรณ์

 โรงเส้นหมี่ชอเฮง มอบแพท่าน้ำให้กับวัดเดชานุสรณ์
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ได้มอบแพท่าน้ำให้กับวัดเดชานุสรณ์ โดยมีพระครูอดุลพัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์ เป็นผู้รับมอบ และนายโอฬาร เหล่าประยูรศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยายชาพร้อมคณะ ร่วมพิธี ณ วัดเดชานุสรณ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ และสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

Facebook Comments

Related post