Digiqole ad

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดแคมเปญ “7 Mind Miracle of Lymphoma Cancer ปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริง” นำเสนอเรื่องราว 7 ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหัวใจแกร่ง ต่อสู้โรคร้ายจนรักษาหาย ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก

 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดแคมเปญ “7 Mind Miracle of Lymphoma Cancer ปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริง” นำเสนอเรื่องราว 7 ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหัวใจแกร่ง ต่อสู้โรคร้ายจนรักษาหาย  ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และร่วมรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก
Social sharing

เนื่องในโอกาสวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลกซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายนของทุกปี มะเร็งต่อมน้ำเหลืองถือเป็นโรคร้ายที่มีอุบัติการณ์สูงทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดยเป็นโรคที่พบได้มากเป็นอันดับหนึ่งในมะเร็งทางโลหิตวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะที่เป็นศูนย์เฉพาะด้านที่ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้จัดทำแคมเปญ “7 Mind Miracle of Lymphoma Cancer ปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริง” 

โดยมีสารรณรงค์ที่ต้องการจะบอกผู้ป่วยว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถเป็นได้ทุกวัย แต่หากตรวจพบเร็วก็มีโอกาสรักษาหายได้ทุกวัยเช่นกัน ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของ 7 ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ช่วงอายุที่มีหัวใจแข็งแกร่งต่อสู้กับโรคร้าย และเข้ารับการรักษากับทีมแพทย์หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัดจนรักษาหาย สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ พร้อมร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้เรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่มีแนวโน้มการพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนองพระปณิธาน ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ติดตามรับชมเรื่องราวของ 7 ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองกับแคมเปญ “7 Mind Miracle of Lymphoma Cancer ปาฏิหาริย์ที่มีอยู่จริง” ตลอดเดือนกันยายนนี้ ทาง YouTube: Chulabhorn Channel

https://www.youtube.com/watch?v=Ry4KBY2843k&t=5s

สำหรับหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด (Hematology and Cell Therapy Unit) ตั้งอยู่ที่ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งโลหิตวิทยาและโรคทางโลหิตวิทยาที่มารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด และ/หรือรับเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้บริการทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยหอผู้ป่วยได้ออกแบบพิเศษและมีการจัดวางระบบป้องกันการติดเชื้อภายในหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยทางโลหิตวิทยากลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อง่าย เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ให้การดูแลรักษาพยาบาลครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการปรึกษาเพื่อเข้ารับบริการ สามารถส่งประวัติปรึกษาและนัดหมายล่วงหน้าผ่านเมนู ปรึกษาโรคมะเร็ง ทาง LINE @chulabhornhospital กดเมนูผู้ป่วยมะเร็งใหม่เลือกชนิดมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

Facebook Comments

Related post