Digiqole ad

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จับมือ โรงแรม The Sis Kata จัดโครงการ Prestige Wellness เพื่อการพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร

 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จับมือ โรงแรม The Sis Kata จัดโครงการ Prestige Wellness เพื่อการพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร
Social sharing
Digiqole ad

นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงแรม The Sis Kata ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ Prestige Wellness อีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ ห้องประชุม Aurora โรงแรม The Sis Kata
คุณกนกกร ภัทรวรณี Deputy Managing Director, AKSARA Collection กล่าวถึงที่มาในการเข้าร่วมโครงการ Prestige Wellness ว่า “ด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์รายบุคคลมากขึ้น ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแต่ธุรกิจเองก็มีการปรับตัวเช่นกัน โดยทางโรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมถึงคำนึงใส่ใจในสุขภาพและอนามัยของผู้เข้ารับบริการมากขึ้น ซึ่งนับเป็นโอกาสของธุรกิจเราที่จะสร้างการบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งงานในวันนี้โรงแรมมีความต้องการที่จะยกระดับประสบการณ์การเข้าพักให้ได้รับการบริการอย่างครบองค์รวม และเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้รับการดูแลด้านสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้การดูแลรักษาได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ไปจนถึงการรักษาโรคที่ซับซ้อน ตลอดจนการรับมือสถานกาณ์ฉุกเฉินได้ นับเป็นโอกาสอันดีที่สองธุรกิจจะร่วมมือกันเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้ผู้เข้ารับบริการได้มีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก”


นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงเทรนด์สุขภาพในปัจจุบันว่า “ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องสุขภาพกลายเป็นตัวกระตุ้นให้คนหันมาดูแลและใส่ใจตนเองมากขึ้น หลายธุรกิจหันมาทำธุรกิจด้านสุขภาพมากขึ้น ซึ่งภาพรวมเศรษฐกิจด้านสุขภาพทั่วโลก มีอัตราการเติบโตขึ้นมากเป็น 2 เท่าของค่าเฉลี่ย GDP ทุกปี โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ราว 4 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และเชี่ยวชาญในการทำตลาดด้าน Wellness Tourism จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยใช้จุดแข็งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต มาร่วมออกแบบบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้ได้ใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนและดูแลสุขภาพได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัย ไปจนถึงการดูแลสุขภาพการนอนขณะเข้าพักในโรงแรม โดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้การดูแลโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ”


ทางด้านนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงภูเก็ตเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า “จังหวัดภูเก็ต เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากความโดดเด่นด้านธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม อาหารท้องถิ่น และวัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต ทำให้ภูเก็ตกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ภูเก็ตประสบปัญหาวิกฤต แต่ในวันนี้ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการรับมือวิกฤตโควิด-19 จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและจังหวัดภูเก็ตเองก็เช่นกัน ทำให้ภูเก็ตถูกเลือกเป็นจังหวัดนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Phuket Health Sandbox ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเป็นเรื่องน่ายินดีที่จังหวัดเรามีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ตรวจสุขภาพ และให้การรักษาโรคที่ซับซ้อน รวมไปถึงด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย อันจะช่วยพัฒนาเมืองภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ ตลอดจนสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยได้”


แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ แพทย์ที่ปรึกษาโครงการ Prestige Wellness และผู้อำนวยการศูนย์จักษุ กล่าวถึงที่มาของโครงการ Prestige Wellness ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และโรงแรมพันธมิตรชั้นนำในจังหวัดภูเก็ต ผสานเอาความเชี่ยวชาญของแต่ละธุรกิจมาออกแบบเป็นโปรแกรมการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการเฉพาะบุคคล เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากยุทธศาสตร์ Phuket Health Sandbox ของจังหวัดภูเก็ต และยุทธศาสตร์ Medical & Wellness Destination ของประเทศไทย ซึ่งเราได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง องค์ความรู้ เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนายกระดับการให้บริการต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับการดูแลสุขภาพแบบ New Normal และพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน แก้ปัญหาฉุกเฉินด้านสุขภาพ ตลอดจนใช้ในการติดตามสถานะสุขภาพแบบเรียล ไทม์ ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดูแลผู้ป่วยเฉพาะบุคคล (Internet of Medical Thing, IoMT)”


แพทย์หญิงเขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ ยังกล่าวต่อไปว่า “เราไม่เพียงแต่จะดูแลเรื่องสถานะสุขภาพ อุบัติเหตุฉุกเฉิน หรือรักษาโรคที่ซับซ้อนเท่านั้น แต่เรายังพร้อมที่จะยกระดับเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันลงลึกสู่ระดับเซลล์ และฮอร์โมน อีกทั้งยังเสริมความเยาว์วัย เพื่อสร้างมาตรฐานและประสบการณ์ทางการแพทย์ที่นำไปสู่ความสุขทั้งภายในและภายนอก ด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถวางแผนการดูแลร่างกายให้กับคุณโดยเฉพาะ”
แพทย์หญิงกัญญา เต็มเกียรติวิเศษ อายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมอง และผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน กล่าวถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพการนอนว่า “ปัญหาสุขภาพและโรคต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมาจากการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ หรือนอนไม่มีคุณภาพ เช่น นอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ นอนหลับไม่ลึก นอนเยอะแต่ยังรู้สึกง่วง ตื่นนอนแล้วไม่สดชื่น รู้สึกเพลีย ง่วงระหว่าง อาการเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เห็นความสำคัญเรื่องการนอนหลับ ดังนั้นเพื่อให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหาหรือมีอาการเหล่านี้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ควบคู่ไปกับการปรับสุขลักษณะของการนอน และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โรงพยาบาลจึงได้มีโปรแกรมสำหรับการตรวจสุขภาพการนอนขึ้น โดยปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีการตรวจการนอนหลับแบบใหม่ คือนาฬิกาตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (WatchPAT) ทำได้เอง ผลแม่นยำ และสะดวก เพียงแค่สวมใส่ที่ข้อมือ ใส่ปลอกนิ้ว และมีสายต่อไปที่หน้าอก การตรวจนี้นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพการนอนด้วยตนเองแม้จะพักในโรงแรม ก็สามารถตรวจได้ ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งมีความแม่นยำสูง ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน”


Matthew C Hindmarch – Director of Hotel & Resorts – AKSARA Collection กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือและแพ็คเพจของโรงแรมที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพว่า “นับเป็นมิติใหม่และก้าวสำคัญของการร่วมมือกันระหว่างองค์กรเอกชนที่จะร่วมดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และทางโรงแรมไว้วางใจในศักยภาพของโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการดูแลรักษาในระดับสากลร่วมกับความพร้อมของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านสถาปัตยกรรมตัวอาคารได้รับการออกแบบที่ดูลื่นไหล โดดเด่น คำนึงถึงความสะดวกสบายและผ่อนคลาย ด้านทำเลที่ตั้งโรงแรมตั้งอยู่ในทำเลอันยอดเยี่ยม ตามเนินเขา อยู่ใกล้ชายหาดกะตะ ภายในรีสอร์ทมีสระว่ายน้ำแร่แบบไร้ขอบพร้อมชมวิวทะเลอันดามันแบบพาโนรามา รวมถึงเป็นองศาที่ตรงกับวิวพระอาทิตย์ตกดิน ซึ่งเป็นภาพที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสานต่อการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่โรงแรมและโรงพยาบาลทำร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดยเป็นการให้บริการการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้ฟื้นฟูและดูแลร่างกายให้มีประสิทธิภาพขึ้นตลอดการมาพัก ณ โรงแรมของเรา โดยกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของโครงการ Prestige Wellness คือ ประเทศออสเตเรียและประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งโรงแรมได้ออกแบบแพ็กเพจที่ครอบคลุมและเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไว้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน ประกอบด้วย
– โปรแกรมห้องพักร่วมกับการเติมวิตามินเข้าสู่ร่างกายลงลึกระดับเซลล์ ในราคาเริ่มต้น 13,999 บาท สำหรับการเข้าพัก 3 คืน
– โปรแกรมห้องพักร่วมกับการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน โดยมีการออกแบบการตรวจให้เหมาะสมกับช่วงวัย และโรคประจำตัว ร่วมไปจนถึงเวชศาสตร์ชะลอวัยที่เหมาะกับผู้เข้ารับบริการ
– โปรแกรมห้องพักร่วมกับการตรวจสุขภาพการนอนด้วย นาฬิกาตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (WatchPAT) หนึ่งทางเลือกรูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพการนอนด้วยตนเอง ผลแม่นยำ สะดวก ภายใต้การดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการนอน

Facebook Comments

Related post