Digiqole ad

โมเดอร์น่า รายงานว่าด้วย อุบัติการณ์การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

 โมเดอร์น่า รายงานว่าด้วย อุบัติการณ์การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ

บริษัทโมเดอร์น่ามีความตระหนักถึงประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ เดนมาร์ค สวีเดน และฟินแลนด์ที่แนะนำให้มีการหยุดฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบริษัทโมเดอร์น่าเป็นการชั่วคราว ในกลุ่มประชาชนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีลงมา ในประเทศเดนมาร์ค และ กลุ่มประชาชนอายุตั้งแต่ 30 ปีลงมา ในส่วนของประเทศ สวีเดน และ ฟินแลนด์

Advertisement

สำหรับบริษัทโมเดอร์น่าแล้ว ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง เรามีความมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งนับตั้งแต่มีการระบาดมาจนถึงเวลานี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลก และคร่าชีวิตคนไปแล้วกว่า 4 ล้านราย

ทางบริษัทโมเดอร์น่าเองมีความตระหนักดีถึงโอกาสการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบภายหลังจากการได้รับวัคซีนประเภท mRNA ซึ่งภาวะดังกล่าวมีอุบัติการณ์การเกิดน้อย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่มากและหายได้เองภายในเวลาในระยะเวลาอันสั้นภายหลังจากการได้รับการรักษาและการพักผ่อนที่เพียงพอ อนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าหากมีการติดเชื้อ COVID-19 ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อจึงเป็นแนวทางป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวที่ดีที่สุด จากข้อมูลการวิเคราะห์ล่าสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเครือข่าย US Vaccine Safety Datalink (VSD) จากจำนวนประชากร 6.2 ล้านคนที่ได้รับวัคซีน mRNA นั้นไม่พบว่ามีการบ่งชี้ถึงความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการได้รับวัคซีน mRNA ชนิดใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้แล้ว รายงานจากการวิจัยผ่านทางเครือข่าย Kaiser Permanente จากจำนวนคนที่ได้รับวัคซีนมากกว่า 2.3 ล้านราย ก็พบจำนวนของผู้ที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเพียง 15 รายในผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA ทั้งหมด โดยคิดเป็นอัตราอุบัติการณ์การเกิดภายหลังจากได้วัคซีนเข็มที่สอง ที่ 5.8 รายต่อ ล้านโดส

วัคซีน COVID-19 ของบริษัทโมเดอร์น่าในนาม Spikevax เป็นวัคซีนที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประโยชน์และประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในระดับที่สูงมากก็เป็นที่ประจักษ์ทั้งในการนำมาใช้จริงในกลุ่มประชากรขนาดใหญ่ นอกเหนือจากรายงานผลการวิจัยทางคลินิคระยะที่ 3 จาก COVE study ที่มีมาก่อนหน้านี้ ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำการเฝ้าระวังติดตามข้อมูลความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวอย่างใกล้ชิดทั้งในระยะที่ตัวผลิตภัณฑ์เองกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยในคนก็ดี และเมื่อถูกมาใช้งานจริง

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/4zYj8

Related post