Digiqole ad

โตเกียวมารีนประกันชีวิต สานต่อกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจ.ระนอง ปีที่ 2 จ.ระนอง

 โตเกียวมารีนประกันชีวิต สานต่อกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจ.ระนอง ปีที่ 2 จ.ระนอง
Social sharing
Digiqole ad

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในโครงการ “ปลูกป่า 100 ปี ทำดีเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2  ร่วมกับมูลนิธิ OISCA เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคมที่ผ่านมา  เป็นอีก1ปีที่โตเกียวมารีนประกันชีวิตได้กลับไปดูแลการเติบโตของต้นกล้า และปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น โดยได้ปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 7,000 ไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้กว่า 3 ล้านต้น

โดยมี ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน และผู้อำนวยการสายงานตัวแทน เพื่อนพนักงาน และชาวบ้านในพื้นที่ มาร่วมทำปลูกต้นกล้าเพิ่มอีก 20,000 ต้น เป็นจำนวน 30 ไร่  ณ ต.บางริ้น จ.ระนอง เพื่อสานต่อโครงการของโตเกียวมารีนโฮลดิ้งที่ได้ริเริ่มโครงการนี้มาเมื่อ 20 ปีที่แล้ว และตั้งใจจะดำเนินกิจกรรมนี้ไปอีก 100 ปีข้างหน้า

ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของกลุ่มโตเกียวมารีนที่ต้องการสร้างหลักประกันสีเขียว เพื่อปกป้องโลกนี้ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน เปรียบเสมือนที่กลุ่มโตเกียวมารีนของเรามีความตั้งใจจะส่งมอบความอุ่นใจให้แก่สังคมในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเต็มที่ด้วยผลิตภัณฑ์ประกัน ดังนั้นการปลูกป่าชายเลนที่ทำหน้าที่เสมือน “ประกันให้แก่อนาคตของโลกใบนี้” จึงถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความตั้งใจของกลุ่มโตเกียวมารีนเป็นอย่างยิ่ง

 

Facebook Comments

Related post