Digiqole ad

โฉมใหม่ “RIGHT SOLUTION” รีแบรนด์รอบ 22 ปี เดินหน้าท้าชิงบัลลังก์ผู้นำธุรกิจ Green Solution

 โฉมใหม่ “RIGHT SOLUTION” รีแบรนด์รอบ 22 ปี เดินหน้าท้าชิงบัลลังก์ผู้นำธุรกิจ Green Solution
Social sharing

Digiqole ad

“ไร้ท์ โซลูชั่น” รีแบรนด์ปรับโฉมองค์กรใหม่ครั้งใหญ่ในรอบ 22 ปี เดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต พร้อมก้าวขึ้นแท่นหนึ่งในผู้นำ Green Solution ตอบโจทย์การเปลี่ยนถ่ายอุตสาหกรรมสู่พลังงานสะอาด


บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นนำแบบครบวงจร      เช่นผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี พลังงาน ประกาศ Rebranding ครั้งสำคัญในรอบ 22 ปี ปรับโฉมองค์กรใหม่สู่ “องค์กรนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม”  โดยมีเป้าหมายในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบวงจรของไทย ขยายโอกาสในการเข้าถึงฐานลูกค้า Green Solution ในทุกอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการปรับตัวของทุกอุตสาหกรรมที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายสู่พลังงานสะอาดในอนาคต และที่สำคัญคือการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในการดูแลเอาใจใส่การให้บริการ และคำปรึกษา และนำเสนอ Solution ด้านสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และบริการอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ “ไร้ท์ โซลูชั่น” ได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์องค์กรใหม่ในรอบ 22 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเป็นการสะท้อนภาพการ Rebranding ที่ชัดเจน โดยโลโก้ใหม่ถูกออกแบบขึ้นโดยปรับมาใช้รูปทรงกลมมนที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมาย Infinity สื่อถึงความต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด ผสมผสานกับลายเส้นที่เคลื่อนไหวในลักษณะของการแลกเปลี่ยนที่เป็นกระบวนการดูล้ำสมัย รวมถึงปรับใช้โทนสีทองสื่อถึงความมั่งคั่ง มั่นคง ความสมบูรณ์ และเงินแวววาวสื่อถึงความสง่างาม เกียรติยศ และความสร้างสรรค์ ทันสมัย สะท้อนแนวคิดที่ต้องการผสมผสานความทันสมัย นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานเข้าด้วยกัน สื่อถึงตัวตนขององค์กรที่พร้อมเดินหน้าไปกับการให้บริการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมครบวงจรที่พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอุตสาหกรรมโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตาม

เกี่ยวกับบริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้ง และดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมอาหาร ปิโตรเคมี และพลังงานของประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยให้บริการด้านสิ้งแวดล้อมหลัก ๆ ดังนี้
 บริการ Load/Unload เปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด สามารถทำได้ทั้งแบบขนย้ายระบบนิวเมติกและ Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายลำเลียง พร้อมอุปกรณ์พิเศษชนิดต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีใบรับรองด้านความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย
 บริการวิศวกรรมระบบบำบัด ให้คำปรึกษาออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ระบบการกรองความขุ่นต่างๆ ระบบการกรองด้วยถ่านกัมมันต์ ระบบผลิตน้ำอ่อน ระบบผลิตน้ำไร้ประจุ Ultra Filtration (UF) ระบบผลิตน้ำ Nano Filter (NF) ระบบผลิตน้ำ Reverse Osmosis (RO) ระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการควบคุมการผลิต ทุกขั้นตอนอย่างประณีตให้ระบบทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้
 บริการดูแลรักษาซ่อมบำรุง และงานอะไหล่ที่รวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า
 ผลิต และนำเข้า จัดจำหน่ายสารเคมี ถ่านกัมมันต์ และให้บริการรับถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการฟื้นฟูสภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ประหยัดต้นทุนการผลิต


ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทางด้านการขาย การตลาด ตลอดจนการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมการให้บริการ และให้คำปรึกษาโดยทีมงานวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพมากประสบการณ์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการ และคำปรึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ เหมาะสมต่อกระบวนการผลิต อีกทั้งบริษัทยังเน้นนโยบายในการขยายกลุ่มสินค้าใหม่ๆ ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมยึดมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตลอดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rightsolution.co.th หรือ https://www.facebook.com/RightsolutionThai/?locale=th_TH

Facebook Comments


Social sharing

Related post