Digiqole ad

โฆษกรัฐบาล เผย ททท. ผนึกกำลัง 12 หน่วยงานรัฐ บูรณาการแผนกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” ตั้งเป้าสร้างรายได้ 3.6 แสนล้านบาท จากรายได้ตลาดในประเทศทั้งหมดกว่า 1.2 ล้านล้านบาท

 โฆษกรัฐบาล เผย ททท. ผนึกกำลัง 12 หน่วยงานรัฐ บูรณาการแผนกระตุ้น “ท่องเที่ยวเมืองรอง” ตั้งเป้าสร้างรายได้ 3.6 แสนล้านบาท จากรายได้ตลาดในประเทศทั้งหมดกว่า 1.2 ล้านล้านบาท
Social sharing

Digiqole ad
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ททท.ได้จัดประชุมบูรณาการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) ร่วมกับ 12 หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เพื่อเดินหน้าพัฒนาเมืองหลักและเมืองรองตาม 5 มาตรการของ IGNITE Thailand ได้แก่
.
1. ยกระดับมาตรฐานที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
.
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
.
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
.
4. พัฒนากิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยว ผ่านการสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด
.
5. เพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้เข้าถึงทุกเมือง และเชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก
.
ซึ่งตลอดปี 2567 ททท. ได้จัดทำแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว ผ่านโครงการ “365 วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง” โดยนำ Soft Power ในแต่ละภูมิภาคมาเป็นจุดขาย เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองไทยมากขึ้น
.
“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเมืองรอง นำเสนอเอกลักษณ์ และเสน่ห์ในแต่ละพื้นที่ ให้เป็นเป้าหมาย เสมือนเป็นเมืองหลัก พร้อมชื่มชมการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้ายกระดับ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างงานกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น ให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post