Digiqole ad

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยจากข้อมูลกาารท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค.66 นักท่องเที่ยวมาไทยแล้ว 22 ล้านคน คาดสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 2.1 ล้านล้านบาท

 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยจากข้อมูลกาารท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่ ม.ค.-ต.ค.66 นักท่องเที่ยวมาไทยแล้ว 22 ล้านคน คาดสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 2.1 ล้านล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad
นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยจากข้อมูลกาารท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (23-29 ตุลาคม 2566) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยมากถึง 505,672 คน และยอดสะสมนักท่องเที่ยว 10 เดือน ตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม นักท่องเที่ยวมาไทยแล้ว 22 ล้านคน คาดสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 2.1 ล้านล้านบาท
.
1. นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยสะสม 10 เดือนของปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 ตุลาคม 2566 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 22,064,968 คน โดยเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมากที่สุด รองลงมาได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และรัสเซีย ตามลำดับ ซึ่งคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นจากมาตรการวีซ่าฟรีซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและมีศักยภาพ
.
2. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจากข้อมูลกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา (23 – 29 ตุลาคม 2566) มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยมากถึง 505,672 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าการคาดการณ์ โดยมีปัจจัยบวกจากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวยุโรปเริ่มกลับมาเที่ยว รวมถึงมาตรการสนับสนุนของรัฐบาลในการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าฟรีให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถาน ทั้่งนี้ คาดการณ์ว่าตลอดปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวมาไทย 25 – 28 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศรวมกว่า 2.167 ล้านล้านบาท
.
3. นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวัน ให้สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวเพื่อท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ ไม่เกิน 30 วัน เริ่มวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์และการต่างประเทศในภาพรวม
.
4. “นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ให้ความใส่ใจในการกำหนดนโยบายและการทำงานด้านการท่องเที่ยว รวมถึงนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราหรือมาตรการวีซ่าฟรี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยต่อเนื่อง สะท้อนผลสำเร็จการทุ่มเททำงานของทุกภาคส่วนเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมมั่นภาคท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาประเทศ” โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post