Digiqole ad

โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีข้าราชการกองทัพอากาศ ติดเชื้อโควิด-19

 โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีข้าราชการกองทัพอากาศ ติดเชื้อโควิด-19

ยืนยันทุกคนได้รับการรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขและพร้อมให้ความร่วมมือการสอบสวนโรค

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวกำลังพลกองทัพอากาศติดเชื้อโควิด-19 นั้น ข้อเท็จจริงคือ มีกำลังพลของกองทัพอากาศติดเชื้อโควิด-19 จริงตามที่เป็นข่าว ซึ่งเมื่อแต่ละคนได้รับการตรวจหาเชื้อและทราบว่ามีผลเป็นบวก คือ ติดเชื้อโควิด-19 ก็ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่ทางสาธารณสุขกำหนด ตามอาการที่เกิดขึ้น บางส่วนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และบางส่วนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกำลังพลส่วนที่เหลือยังคงพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใย และได้กำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุด เนื่องจากที่ตั้งบางหน่วยเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งยังคงมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค กองทัพอากาศขออภัย และขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบบางส่วน

Advertisement

สำหรับการปฏิบัติในภาพรวม พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้สั่งการให้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ ในการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้แก่
– การลดสัดส่วนกำลังพลปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งของหน่วย (Work at Office) ให้น้อยที่สุด และเพิ่มสัดส่วนกำลังพลปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้มากที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วย
– การฝึกภาคพื้นและภาคอากาศ ให้ทำการฝึกในที่ตั้งเท่านั้น
– งดเดินทางไปราชการทุกกรณี
– การศึกษา อบรม สัมมนา และการฝึกงานในหน้าที่ ให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยให้ปรับเป็นการเรียนออนไลน์ทดแทน และงดการเดินทางไปนอกที่ตั้งหน่วยทุกกรณี
– ยกเลิกการปล่อยนักเรียนทหาร และทหารกองประจำการกลับบ้าน
– ให้กำลังพลกองทัพอากาศทุกคน จัดทำบันทึกข้อมูลเส้นเวลา (Timeline) ส่วนบุคคลโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กำชับกำลังพล ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรคและห้ามปกปิดข้อมูล Time line รวมทั้งเน้นย้ำและกำกับดูแลกำลังพลของกองทัพอากาศให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และพร้อมให้การสนับสนุนกำลังพล เทคโนโลยี อาคารสถานที่ และขีดความสามารถอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ในการร่วมแก้ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ปัจจุบันกองทัพอากาศได้เสริมมาตรการรัฐด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ขนาด 120 เตียง สำหรับรองรับขีดจำกัดของสถานพยาบาลต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร สำหรับโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (รร.การบิน) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งปฏิบัติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดนครปฐมนั้น ขณะนี้ได้รับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเข้ามารับการรักษาแล้วบางส่วน

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/DauSw

Related post