Digiqole ad

โคเวสโตร เปิดไอเดียแคมป์ ต่อยอดการออกแบบนวัตกรรม สร้างสรรค์ “สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า”

โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021) เปิดเวทีให้เยาวชนโชว์ศักยภาพ แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยการแข่งขันในปีนี้ โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ระดับโลก ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เชิญชวนน้องๆ นักศึกษาส่งผลงานออกแบบนวัตกรรม “สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station)” ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสู่เส้นทางการหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (Recharge to a Fully Circular Way)” เพื่อผลักดันการใช้พลังงานสะอาดและการหมุนเวียนอย่างมีคุณค่า ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการนำเสนอผลงานที่มีความโดดเด่นและตอบโจทย์การแข่งขันในปีนี้มากที่สุด จำนวน 6 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมไอเดียแคมป์ (Idea Camp) เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 2 วัน รวมถึงการพัฒนาผลงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป  ซึ่งการจัดการประกวดครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพในไอเดียการออกแบบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ เศรษฐกิจ รวมถึงสังคม และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออนาคตของโลกอย่างยั่งยืน

Advertisement

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท  โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า โคเวสโตร ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อโลกที่สดใส” มุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนและการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ตามแนวทาง SDGs ขององค์การสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขับเคลื่อนสู่การหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบ เราตั้งเป้าหมายว่า โครงการ Covestro Innovation Design Contest 2021 จะเป็นเวทีที่เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตสีเขียว การหมุนเวียนทรัพยากรเพื่ออนาคตโลกที่ยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ผลงานที่น้องๆ ส่งเข้าประกวดมีแนวคิดที่น่าสนใจ สามารถตอบโจทย์หัวข้อการแข่งขันได้เป็นอย่างดี ทำให้เราได้เห็นพัฒนาการความสามารถของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความคิด และการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านต่างๆ ในสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยในปีนี้เรายังได้รับเกียรติจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาเป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการ และร่วมเป็นโค้ช มอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับ EV Charging Station ให้กับน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรม รวมถึงกูรูจากโคเวสโตร ที่ได้ให้ความรู้ที่น่าสนใจในด้านการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลงาน ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเราหวังว่าน้องๆ จะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้จากการทำเวิร์คชอป นำไปพัฒนาผลงานสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงต่อยอดทักษะในการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป

นายอนุมัติ สุปิณะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “เห็นข่าวโครงการ IDC 2021 แล้วสนใจ เพราะเกี่ยวกับการออกแบบนวัตกรรม และยังเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่นำไปต่อยอดและปรับใช้กับการเรียนได้ สำหรับการเข้าร่วมไอเดียแคมป์ครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆ เช่น ได้รู้จักวัสดุโพลิเมอร์ประเภทต่างๆ และคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ การประยุกต์ใช้ นำไปต่อยอดกับการเรียนสถาปัตยกรรม ในสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape Technology)  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา และให้ความรู้กับพวกเรา สำหรับผลงานของทีมนั้น เริ่มต้นจากการเห็นว่ามีผู้สนใจเริ่มใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่มีจำนวนสถานีรองรับมีไม่มาก บวกกับปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศและสิ่งแวดล้อม เราจึงอยากพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน มีดีไซน์ที่สวยงาม แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย หวังว่าผลงานของเราจะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้จริง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายพลกฤต ดอกป่าน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางโคเวสโตรที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาอย่างพวกเราได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน สำหรับไอเดียที่ส่งเข้าประกวดเรามองว่า ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนเพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ แต่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันยังใช้เวลานานและพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งการที่มีพื้นที่อย่างจำกัดโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ หรือ หัวเมืองใหญ่ เป็นโจทย์หนึ่งที่ทำให้เราอยากพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พื้นที่น้อยที่สุด ปรับการใช้งานจากแนวราบเป็นแนวดิ่ง และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด โดยหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมไอเดียแคมป์ พวกเราก็ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากวิทยากรทุกท่าน รวมถึงการให้คำแนะนำที่เจาะลึก เราจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลงาน และต่อยอดทั้งในด้านการเรียน และในการทำงานต่อไปในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลโครงการและให้กำลังใจน้องๆ ทั้ง 6  ทีม  พร้อมร่วมโหวตผลงานของทีมที่ชื่นชอบในกิจกรรม Popular vote ได้ที่ Facebook: Covestro Thailand เร็วๆนี้ และร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าผลงานของทีมใดจะถูกใจคณะกรรมการ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 185,000 บาท ไปครองได้สำเร็จในวันที่ 15 ธ.ค.64

Advertisement
Facebook Comments

Related post