Digiqole ad

“โคเงินล้าน” เดินหน้า ขยายผลทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

 “โคเงินล้าน” เดินหน้า ขยายผลทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เร่งผลักดัน โครงการ “โคเงินล้าน” อย่างต่อเนื่อง จากความสำเร็จของโครงการนำร่อง ทาง สทบ. และกรมปศุสัตว์ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องการเพาะพันธุ์โค จึงได้ขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและผลักดันอาชีพโคชน หรือการแข่งขันโคในท้องถิ่น ให้สอดคล้องไปกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ ให้เกิดการสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้ในแต่ละภูมิภาคไปพร้อม ๆ กัน

โครงการ “โคเงินล้าน”  โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้ช่วยเจรจาการส่งออกโคให้กับประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศจีน ทำให้สมาชิกที่เลี้ยงโค สามารถส่งออกโคไปต่างประเทศได้ ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านฯ จึงเร่งส่งเสริมสร้างความพร้อมให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องทันที

“สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 1,000 ครอบครัว ซื้อโค ครอบครัวละ 2 ตัว รวมเป็น 2,000 ตัว ซึ่งปัจจุบันโคได้ออกลูกมาแล้วล่าสุดจำนวน 1,880 ตัว หรือมากกว่า 93%  ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม มีแนวโน้มที่จะดำเนินโครงการต่อ คือ “โคเงินล้าน” เพื่อให้เลี้ยงโคสายพันธุ์ดี เช่น โคโกเบ โคบราห์มัน โคทาจิมะ โดยให้ยกระดับเป็นการเลี้ยงแบบเกรดพรีเมี่ยม เพราะโคไทย มีราคา 2-3 หมื่นบาท แต่โคโกเบ มีราคาสูงถึง 2 แสนบาท ด้วยเหตุนี้จะช่วยทำให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ สามารถมีเงินใช้หนี้ได้ ส่วนโคกีฬาก็อยากให้มีการทำลักษณะคอนแทรคฟาร์มมิ่ง เพื่อผู้เลี้ยงจะได้มีที่รับซื้อ และประกันราคาชัดเจน ดังนั้น เราควรสนับสนุนผู้ประกอบการที่จะเข้ามาทำคอนแทรคฟาร์มมิ่ง อีกทั้งหากสมาชิกกองทุนฯ ท่านใดคิดไม่ออกว่าจะส่งเสริมอาชีพด้านไหน ก็ให้นึกถึงเรื่องโคก่อน เพราะมองว่าการแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรในชนบทได้ต้องเลี้ยงปศุสัตว์เนื่องจากโค มีการเติบโตที่เร็ว ทำให้สมาชิกจะมีเงินมาใช้หนี้ได้ ค่อย ๆ เดินหน้าพัฒนา ต่อยอดสร้างอาชีพ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง อย่างยั่งยืน และนอกจากนี้กองทุนหมู่บ้านฯ ต้องเน้นการสร้างอาชีพ เพื่อให้ประชาชนไม่เป็นหนี้อีกต่อไป” นายสมศักดิ์ฯ กล่าว

สำหรับโครงการ “โคเงินล้าน” เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยโครงการนี้จะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ช่วยลดความยากจนในชนบท และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย ส่วนเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “โคเงินล้าน” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ใกล้บ้าน หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fanpage โคเงินล้าน (โคเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจน)

#โคเงินล้าน #โคเลี้ยงง่ายเลี้ยงได้หายจน #สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

Facebook Comments

Related post