Digiqole ad

โควิดคัมแบค! ลึกร้าย ตายเงียบ

 โควิดคัมแบค! ลึกร้าย ตายเงียบ
Social sharing
Digiqole ad

จาก สถานการณ์โควิด 19 ที่เริ่มกลับมาพุ่งอีกครั้ง กับ โควิดสายพันธุ์”เดลตาครอน” คาดยังไม่รุนแรง
แต่แพร่ง่าย ในช่วงเวลานี้ยังคงมาตรการส่วนบุคคล เช่นการสวมหน้ากาก ล้างมือ ยังจำเป็น เพื่อลดการระบาดของ
โรค รวมถึงการฉีดวัคชีนเข็มกระตุ้น สามารถลดความรุนแรงได้ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ปัจจุบันเร่ง เปิดศูนย์การฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุ้น เพื่อลดอาการความรุนแรงของโรค เพื่อป้องกันการช้ำรอยสถานการณ์เดิมที่เคยเผชิญกับวิกฤติ
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post