Digiqole ad

โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนระดับอุดมศึกษา ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

 โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” มอบทุนระดับอุดมศึกษา  ส่งต่ออนาคตทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

ช่อง 7HD มอบทุนระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 ในโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน     สานฝันการศึกษา”

Advertisement
รวมเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คัดเลือกนักเรียนทุนในโครงการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว และเติบโตไปเป็นบุคลกรที่มีคุณภาพให้แก่สังคม

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการส่งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโดย นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD ได้มอบทุนการศึกษาจาก โครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” ระดับ อุดมศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) โดยมี คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับนักเรียนทุนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการฯ ในสาขาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น สายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านช่วยเหลือสังคม จำนวน 20 ทุน ได้แก่ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์,สัตวแพทยศาสตร์ / กลุ่มวิชาสาธารณสุข, พยาบาลศาสตร์, สหเวชศาสตร์ / กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, นิติวิทยาศาสตร์ / กลุ่มวิชาศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์ / กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ และสายวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานด้านธุรกิจสื่อสารมวลชน จำนวน 10 ทุน ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์, ศิลปะศาสตร์, มนุษยศาสตร์,   อักษรศาสตร์, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์ / กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีเดียอาร์ต

นางนาฏนภางค์ จงสมจิต กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “ช่อง 7HD เชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้เยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ  จึงยังคงสานต่อแนวทางด้านการส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีโอกาสด้านการศึกษามากขึ้น รวมทั้งได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในการศึกษาให้แก่เยาวชนได้ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุนการศึกษาจากโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” จะช่วยเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตนักศึกษาทุกคน ให้ตั้งมั่นอยู่ในความพยายาม เพียรทำความดี  ประสบความสำเร็จเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป”

อนึ่ง การมอบทุนการศึกษาจากโครงการ “7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา” เชื่อมั่นว่า การศึกษาเป็นบันไดสำคัญที่จะทำให้เยาวชน ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มี “คุณภาพ” ให้กับประเทศ  จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยรุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งขณะนี้ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพการงานกันทั้งหมดแล้ว และดำเนินโครงการต่อเนื่องรุ่นที่ 2 ในปี 2561 มอบทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษา พร้อมสานต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 รวมตลอดโครงการจนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 640 ทุน

สามารถติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 หรือทาง Facebook: Ch7HD, www.ch7.com และ Instagram: @Ch7HD หรือสามารถรับชมการออกอากาศย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV และ YouTube: Ch7HD

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/j9awb

Related post