Digiqole ad

โครงการ ภูเก็ต Sandbox ยังคงนโยบายอยู่ เนื่องจากขณะนี้ ภูเก็ตมีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นตัวเลขหลักเดียว แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะมีการพิจารณาอีกครั้ง

 โครงการ ภูเก็ต Sandbox ยังคงนโยบายอยู่ เนื่องจากขณะนี้ ภูเก็ตมีการติดเชื้อโควิด-19 เป็นตัวเลขหลักเดียว แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะมีการพิจารณาอีกครั้ง
Social sharing
Digiqole ad
โครงการ ภูเก็ต Sandbox ยังคงนโยบายอยู่ เนื่องจากขณะนี้ ภูเก็ตมีการติดเชื้อเป็นตัวเลขหลักเดียว แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ตามหลักเกณฑ์สำหรับแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ จะมีการพิจารณาอีกครั้ง
สำหรับหลักเกณฑ์สำหรับแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ “ภูเก็ต Sandbox” มีดังนี้
ภูเก็ต
– จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 90 ราย/สัปดาห์
– ลักษณะการกระจายโรคในจังหวัดทั้ง 3 อำเภอ และมากกว่า 6 ตำบล
– มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ หรือมีการระบาดในวงกว้าง หาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้
– ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย มีผู้ติดเชื้อครองเตียง ตั้งแต่ร้อยละ 80 ของศักยภาพของจังหวัด
– มีการพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้าง ควบคุมไม่ได้
โดยจะมีมาตรการปรับเปลี่ยน 4 ระดับ ดังนี้
– ปรับลดกิจกรรม
– Sealed route
– Hotel Quarantine
– ทบทวนยุติ Phuket Sandbox
เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า
– หากเกิดการระบาดจนเกินศักยภาพในการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุย จะดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่วางไว้
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ดูแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนได้ที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19
รับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

 

443
ความคิดเห็น 46 รายการ
แชร์ 102 ครั้ง
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์
Facebook Comments

Related post