Digiqole ad

โครงการจัดการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

 โครงการจัดการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสามารถด้านการออกแบบเข้าร่วมประกวดออกแบบ Infographic Design ภายในโครงการจัดการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปี พ.ศ.2565 โครงการได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งปีนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านผลงาน Infographic Design รวมถึงจัดขึ้นเพื่อเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และองค์กรของเรามีความประสงค์ที่อยากจะสนับสนุนการสร้างสื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกในการชิงเงินรางวัลรวม 263,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน จากการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่แสดงถึงการนำพระราชดำรัสมา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานสืบไป ท่านใดสนใจการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สามารถสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1- 30 สิงหาคม 2565

เว็บไซต์ https://www.heartphranakhon.com/infomod2565/

สอบถามรายละเอียดได้ที่  infocontestmod@gmail.com

 

Facebook Comments

Related post