Digiqole ad

โครงการคนดีซีมะโด่ง’ อีกความภาคภูมิใจ รางวัลเฟ้นหาคนดีนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ประเดิมปีแรก

 โครงการคนดีซีมะโด่ง’ อีกความภาคภูมิใจ รางวัลเฟ้นหาคนดีนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ ประเดิมปีแรก

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนหจ.) หรือ หอพักซีมะโด่ง ที่ปลุกปั้นโครงการ “คนดีซีมะโด่ง” ได้เฟ้นหาคนดีคนเก่งจากนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากหลายสิบรุ่นจนได้พบคนดีคนเก่งเป็นตัวแทนด้านการอุทิศตนเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   และคนดีปิดทองหลังพระด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเชิญชู 2 ท่านในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายนนี้

2 รางวัลแห่งปี ‘คนดีซีมะโด่ง’  

นางรัตนาวลี โลหารชุน นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า “สมาคมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสมาคมได้แสดงให้เห็นถึงพลังของชาวหอซีมะโด่งที่ปัจจุบันมีนิสิตเก่าได้จบออกไปแล้วไปทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการที่ตั้งใจและมุ่งมั่นร่วมกันทำงานเพื่อสร้างสรรค์ยกย่องคนดีคนเก่งที่อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยจุดเริ่มต้นของโครงการ “คนดีซีมะโด่ง” ปีนี้เป็นปีแรก  ภายใต้แนวคิด คนดี คือ คนที่มีจิตใจดีมีคุณธรรมและคิดทำเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน”

โครงการ “คนดีซีมะโด่ง” จึงอยากจะยกย่องนิสิตเก่าหอที่บำเพ็ญประโยชน์และตอบแทนเป็นต้นแบบ จึงได้คัดเลือกนิสิตเก่าที่โดดเด่น ต่อสู้ทำงานหาเลี้ยงตนและครอบครัว อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องและความดีเป็นที่ประจักษ์    โดยจะมอบโล่และทุนออมทรัพย์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมกลอนประกาศเกียรติคุณ

นอกจากนี้ สมาคมยังมีกิจกรรมสนับสนุนครอบครัวชาวซีมะโด่งที่มีฐานะยากลำบาก คัดเลือกโดยคณะกรรมการสมาคมอีกจำนวน 3 รางวัล โดยจะมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทจำนวนทุนละ 30,000 บาท  อีกด้วย สมาคมจะได้จัดพิธีมอบรางวัลคนดีซีมะโด่ง และสนับสนุนครอบครัวชาวซีมะโด่งพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ณ สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

‘คนดีซีมะโด่ง’ คนธรรมดาที่ ‘ทำดีเพื่อสังคม’

อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ประธานคณะทำงานคนดีซีมะโด่ง อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย และเป็นนิสิตเก่าดีเด่นปี 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “หอพักซีมะโด่ง มีอายุเท่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตเก่าที่เคยเป็นชาวหอมีจำนวนหลายหมื่นคน ล้วนเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นเสนาบดี เป็นผู้ว่า เป็นรัฐมนตรีมากมาย  แต่ในแวดวงสังคมชาวหอซีมะโด่งด้วยกันเอง  มองหาคนธรรมดาที่ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน   จึงได้เฟ้นหาและในปีนี้ได้คัดเลือก 2  ท่านได้รับรางวัล “คนดีซีมะโด่ง” ประจำปี 2564 ได้แก่ รศ.นพ.สุเมธ ธีรรัตน์กุล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (นิสิตเก่าจุฬาฯ ปี 2520) และนายอดิศร วัฒนาวณิช นิสิตเก่าจุฬาฯ (คณะครุศาสตร์ ปี 2522)”

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/5Jpza

Related post