Digiqole ad

โกโกวา มา-หา-ชน

 โกโกวา มา-หา-ชน
Social sharing
Digiqole ad

“มุมมองที่สำคัญของความคิดสร้างสรรค์คือ อย่ากลัวความ
ล้มเหลว” (Edwin H. Land)“ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวันหมด ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมี
มากขึ้นเท่านั้น” (Maya Angelou)“อย่าให้ความคิดเห็นของคนรอบข้างปิดประตูความคิด
สร้างสรรค์ของคุณ” (mark Zuckerberg)

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post