Digiqole ad

“แอมมี่ สุนีพร” MRS. ลงพื้นที่ รวมมอบถุงยังชีพทางการศึกษา

 “แอมมี่ สุนีพร” MRS. ลงพื้นที่ รวมมอบถุงยังชีพทางการศึกษา
Social sharing
Digiqole ad

“แอมมี่ สุนีพร” MRS. ลงพื้นที่ รวมมอบถุงยังชีพทางการศึกษา

เมื่อเร็วๆนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี “นายอำพล อังคภากรณ์กุล” พร้อมด้วย “นางสุวจี ศิริปัญโญ” นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ว่าที่ร้อยตรี “ทรงพล แป้นแก้ว” ปลัดจังหวัดลพบุรี “นายรัฐพล ธุระพันธ์” นายอำเภอพัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสโมสรโรตารี่ 4 พี่น้องประกอบด้วย “สโมสรโรตารี่ลพบุรี, สโมสรโรตารี่พระนารายณ์ลพบุรี , สโมสรโรตารี่บ้านหมี่ลพบุรี,สโมสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรี”

พร้อมด้วยนางงามรักเด็ก อย่าง “แอมมี่ สุนีพร เจริญชัย” Elite – MRS.THAILAND WORLD 2023 ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม,โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม พบปะ และมอบถุงยังชีพทางการศึกษา ให้กับคณะครู นักเรียน ในกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการ เขียน อ่าน พูด ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นให้ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจน

นำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด
#MrsThailandWorld
#MrsTourismThailand

Facebook Comments

Related post