Digiqole ad

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)   จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
Social sharing

Digiqole ad

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,นายกอบเดช นามประกาย กรรมการ,นายประพจน์ จิตต์ตรง กรรมการ,นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ กรรมการ-อิสระ,นายวิชา แก้วคำมา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ร่วมแถลงผลการดำเนินงานธุรกิจ รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ ตอกย้ำความเชื่อมั่นผลงานการดำเนินธุรกิจปีนี้และปีถัดไปของบริษัท โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดดต่อไปในอนาคต ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

Facebook Comments


Social sharing

Related post