Digiqole ad

แสดงความยินดี

 แสดงความยินดี
Social sharing
Digiqole ad

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมศิยษ์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี กรรมการสมาคมฯ อาทิ ผ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์, พล...สุนทร ซ้ายขวัญ, ประสิทธิ์ นุชนาถ กิจวิวัฒนการ, พรชัย ไกรครุฑรี, กิตติ มาไพศาลสิน, พิบูล ปีติดล ร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องอูโนมาส โรงแรม  เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Facebook Comments

Related post