Digiqole ad

“แพทองธาร ชินวัตร” เน้นย้ำว่านโยบาย ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ จะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชน และรัฐบาลสนับสนุนให้เอกชนที่รู้จริงนำซอฟต์พาวเวอร์ไปทำให้เป็นไปได้จริง

 “แพทองธาร ชินวัตร” เน้นย้ำว่านโยบาย ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ จะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชน และรัฐบาลสนับสนุนให้เอกชนที่รู้จริงนำซอฟต์พาวเวอร์ไปทำให้เป็นไปได้จริง
Social sharing
Digiqole ad
14 ธันวาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ‘ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา’ จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เน้นย้ำว่านโยบาย ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ จะช่วยสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้พี่น้องประชาชน และรัฐบาลสนับสนุนให้เอกชนที่รู้จริงนำซอฟต์พาวเวอร์ไปทำให้เป็นไปได้จริง โดยต้องทำทั้งระบบในระยายาวตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป
.
1. นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญและใช้ยกระดับการค้าระหว่างประเทศในเวทีโลก โดยรัฐบาลต้องการเปลี่ยนให้ไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้านวัฒนธรรม จึงออกนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ที่จะช่วยพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ สร้างการยอมรับวัฒนธรรมไทยแก่ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตขึ้น ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต โดยตั้งเป้าหมายสร้างงานแก่คนไทย 20 ล้านตำแหน่ง และสร้างรายได้ 4 ล้านล้านต่อปี ล่าสุด กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร เช่น งาน Anuga ณ เยอรมนี สร้างมูลค่ากว่า 5,300 ล้านบาท และงานแสดงสินค้ากลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น งาน ASIAN Contents & Film Market ประเทศเกาหลีใต้ และงาน TIFFCOM (ทิฟคอม) ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น สร้างรายได้รวมกว่า 2,600 ล้านบาท
.
2. ด้านนางสาวแพทองธาร กล่าวว่า นโยบายซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นนโยบายหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น ทุกวันนี้ทุกคนพยายามนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ ดิฉันคิดว่าการนิยามคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุด เพราะรัฐบาลกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น รัฐบาลจะพยายามผลักดันอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ คำว่านี้คนพูดถึงเยอะขึ้นในช่วง 40 ปีมานี้ แต่ตอนเริ่มต้นจะเน้นไปที่การทูต แต่ใน 10 ปีให้หลังมานี้ จะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจยิ่งขึ้น โดยเป็นอำนาจที่เมื่อเกิดขึ้นกับวัฒนธรรมใดมีคนคล้อยตามโดยไม่ต้องบีบบังคับ จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายต่อวัฒนธรรมและประเทศเหล่านั้น เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในภาคธุรกิจและคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงจะนำสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีคุณค่าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สร้างงานและเพิ่มรายได้มากขึ้น และจะต้องทำทั้งระบบ
3. ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ยกตัวอย่าง โครงการ OTOP ที่สนับสนุนสินค้าไทยอย่างเป็นระบบ ‘ครัวไทยสู่ครัวโลก’ ซึ่งสร้างเชฟไทยส่งออกไปต่างประเทศให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และการสนับสนุนแฟชั่นครั้งใหญ่ผ่าน ‘กรุงเทพเมืองแฟชั่น’ ที่จุดพลุให้ทั่วโลกมองเห็นศักยภาพแฟชั่นไทย พร้อมเน้นย้ำว่าต้องทำทั้งระบบต่อเนื่องในระยะยาว ตั้งแต่ ต้นน้ำอย่างการพัฒนาทักษะคน กลางน้ำที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม และปลายน้ำในด้านนโยบายการต่างประเทศ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เอกชนที่รู้จริงนำซอฟต์พาวเวอร์ไปทำให้เป็นไปได้จริง
.
4. งานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเต็มที่ สร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปตลาดต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วยการเสวนาเสริมสร้างความรู้และแบ่งปันประสบการณ์โดยวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในหัวข้อ อาทิ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการไปตลาดต่างประเทศ การส่งออกทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ และการจัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม Soft Power รวมถึงจุดให้บริการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post