Digiqole ad

“แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “Taste Rice & Eat Rice”

 “แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “Taste Rice & Eat Rice”
Social sharing
Digiqole ad
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “Taste Rice & Eat Rice” จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (The Cloud) เพื่อเชิญคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรส 34 ประเทศ ร่วมสัมผัสมิติใหม่ๆ ของข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย โดยมีนายธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับ
.
นางสาวแพทองธาร กล่าวว่าข้าวทุกเมล็ดมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง เมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากข้าวทุกเมนูที่จะลิ้มลองในวันนี้ คือผลงานและความทุ่มเทของเกษตรกรของเรา พวกเขาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเรา ชาวนาหลายรายอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย ตั้งแต่สภาพอากาศไปจนถึงความผันผวนของราคาข้าวในตลาด
“นี่คือเหตุผลที่เรากระตือรือร้นที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังตอบสนองวิถีชีวิตสมัยใหม่ของผู้บริโภคทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยยึดถือหลักความยั่งยืนและการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น” นางสาวแพทองธารกล่าว
.
ทั้งนี้คณะทูตานุทูตและผู้ร่วมงานได้มีโอกาสเรียนรู้รสชาติ กลิ่นที่หลากหลายของข้าวไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาและการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของเกษตรกร ผ่านกิจกรรม “ชิมข้าว” นำเสนอโดยมูลนิธิโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนกิจกรรม “กินข้าว” โดยเชฟที่มีชื่อเสียงได้รังสรรค์เมนูอาหารคาว-หวานและเครื่องดื่มจากข้าวไทย พร้อมกับการบรรยายหัวข้อ “สินค้าข้าวสร้างสรรค์” นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวไทยที่พร้อมเผยแพร่สู่ตลาดโลก
งาน “Taste Rice & Eat Rice” เป็นส่วนหนึ่งของ “Thailand Rice Fest 2023” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมผลักดันภายใต้ภารกิจการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสถานะความเป็น “ครัวของโลก” ของประเทศไทย เสริมสร้างความนิยมบริโภคข้าวไทย และสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาคเกษตรกรรมไทย
.
โอกาสนี้ มีข้าราชการฝ่ายการเมืองเข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวกานกนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฐิติวัฒน์ อดิศรพันธุ์กุล คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (ภูมิธรรม เวชยชัย), นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายพลนชชา จักรเพ็ชร กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย

 

Facebook Comments

Related post