Digiqole ad

‘แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อุตรดิตถ์-น่าน ดูแหล่งท่องเที่ยว-สินค้าชุมชน’ อุดหนุนผ้าทอจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับขอถ่ายภาพให้กำลังใจต่อเนื่อง

 ‘แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อุตรดิตถ์-น่าน ดูแหล่งท่องเที่ยว-สินค้าชุมชน’ อุดหนุนผ้าทอจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับขอถ่ายภาพให้กำลังใจต่อเนื่อง
Social sharing
Digiqole ad
‘แพทองธาร ชินวัตร’ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่อุตรดิตถ์-น่าน ดูแหล่งท่องเที่ยว-สินค้าชุมชน’ อุดหนุนผ้าทอจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีพี่น้องประชาชนมาต้อนรับขอถ่ายภาพให้กำลังใจต่อเนื่อง
.
1. ภายหลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อไทย จังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว คณะของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ สส.น่าน พรรคเพื่อไทย , นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย, นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ สส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย , นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายทะเบียนพรรค และสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยการลงเรือแพข้ามฟากจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปจังหวัดน่าน โดยไม่ต้องเดินทางผ่านจังหวัดแพร่ โดยเริ่มต้นที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปขึ้นฝั่งบ้านปากนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ใช้เวลาเพียง 30 นาที โดยทั้งสองฟากมีทัศนียภาพที่งดงามเพราะป็นทะเลสาบเหนือเขื่อนสิริกิติ์ และจุดนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์และเป็นแหล่งปลาน้ำจืดขึ้นชื่อของ ‘หมู่บ้านประมงปากนาย’ อีกด้วย
2. กรมทางหลวงมีโครงการสำรวจและออกแบบ สะพานปากนายข้ามเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางการขนส่งและยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่สำคัญ ช่วยย่นระยะการเดินทางจากน่านถึงอุตรดิตถ์ได้เกือบร้อยกิโลเมตร โดยนางสาวแพทองธารให้ความสนใจสอบถามความคืบหน้า อุปสรรค ระยะเวลาดำเนินการรวมถึงประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปลาที่จับได้ในแหล่งน้ำจากชาวบ้านบ้านปากนาย โดยมีพี่น้องประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจนางสาวแพทองธารตลอดเวลา
3. จากนั้นในช่วงเย็น นางสาวแพทองธาร เดินทางถึงตลาดกลางเวียง อำเภอเวียงสา และถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน ได้สอบถามพ่อค้าแม่ค้า สำรวจบรรยากาศการค้าขายโดยนางสาวแพทองธารได้อุดหนุนสินค้า OTOP ของดีเมืองน่านพร้อมรับฟังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจากพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด รวมถึงอุดหนุนผ้าสไบพื้นเมืองน่านจากกลุ่มสตรีเมืองน่าน ที่ได้นำงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มาผลิตและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กลับกลุ่มแม่บ้านนำมาต่อยอดสินค้าใหม่ๆ เพื่อขายนักท่องเที่ยว โดยตลอดเส้นทางมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ขอถ่ายภาพกับนางสาวแพทองธารโดยตลอดด้วย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post