Digiqole ad

แพทย์ และวิศวะ มข. ผนึกกำลัง ผลิต PAPR Suit ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย โควิด – 19 ตอกย้ำ แนวทางมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 แพทย์ และวิศวะ มข. ผนึกกำลัง ผลิต PAPR Suit ปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วย โควิด – 19 ตอกย้ำ แนวทางมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีมอบ  PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 10 ชุด  และหุ่นยนต์ส่งของ 1 ตัว ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมหนองแวงชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ เป็นชุดที่ทางนักวิชาการ อาจารย์ นักประดิษฐ์  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีการพัฒนาและจัดทำขึ้นตามนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนำมาสนับสนุนคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ในการให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิด น่าดีใจว่าเป็นชุด ที่มีคุณภาพเหมือนที่ซื้อจากเอกชน แต่เป็นชุดที่เราผลิตขึ้นมาเอง

นอกจากชุด PAPR ที่มอบในวันนี้แล้ว ยังมีหุ่นยนต์ส่งของ ที่ใช้ส่งเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ในห้องผู้ป่วย ซึ่งช่วยลดการสัมผัสกับผู้ป่วย วันนี้นำมามอบให้ 1 ตัว จะทำเพิ่มให้อีก รวมเป็น 6 ตัวซึ่งสามารถควบคุมง่าย โดยมีการกำหนดแผนที่ให้หุ่นยนต์เดินได้แบบอัตโนมัติ นับว่าเป็นงานที่มีคุณภาพและเป็นผลงานของเราเอง เป็นสิ่งที่น่าดีใจ คิดว่าจะเกิดประโยชน์และช่วยในการบริการผู้ป่วยโควิคที่ปัจจุบันผู้ป่วยโควิดที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับบุคลากรได้เป็นอย่างดี

ด้าน ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มข. กล่าวถึงการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit (Powered Air Purifying Respirator) ว่า  สำหรับการจัดทำ PAPR Suit ชุดอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศ เป็นการสร้างนวัตกรรมสู่สังคมช่วงโควิด โดยเฉพาะในปัจจุบันสถานการณ์โควิดที่มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดขาดอุปกรณ์ในการสวมใส่เพื่อเป็นการป้องกันตนเองในการเข้าไปทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด – 19 ไม่ให้ติดเชื้อจากผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในการพัฒนาและจัดทำ PAPR Suit โดยการสนับสนุนงบประมาณจากฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้แพทย์ได้สวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด – 19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งการพัฒนาชุดต้นแบบมีจำนวนทั้งหมด 10 ชุด และได้มีการส่งมอบให้กับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้

Facebook Comments

Related post