Digiqole ad

แบงค์ชาติ(เพื่อ)คนไทย

 แบงค์ชาติ(เพื่อ)คนไทย
Social sharing

Digiqole ad

“…ตลอดระยะเวลา 10 เดือน ที่เกิดการตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาล ผสม พรรคเพื่อไทย เห็นปัญหาปัจจุบันที่หมักหมมไว้จากการรัฐ ประหารมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างที่ล้าหลัง ทั้ง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และภัยคุกคามทางความมั่นคง ทําให้ ประชาชนของชาติอ่อนแอ ประชาชนขาดโอกาสในการทํามา หากิน เศรษฐกิจใต้ดินสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งหาก 10 เดือนที่ แล้ว พรรคเพื่อไทยไม่เลือกที่จะเป็นแกนนํารัฐบาลผสม คงยากที่
จะแก้ไขปัญหาหมักหมมได้ กฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่ง ประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาล
อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post