Digiqole ad

แถลงความคืบหน้าการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในต้นปีหน้า .

 แถลงความคืบหน้าการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในต้นปีหน้า .
Social sharing
Digiqole ad
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง พร้อมด้วยนายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในต้นปีหน้า
.
1. นายภูมิธรรม กล่าวว่าเพื่อเป็นเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงและอุตสาหกรรมประมงไทย ตามที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาไว้ เราได้มีการนำร่างกฎหมายที่เคยจัดทำไว้ร่วมกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ระหว่างพรรคเพื่อไทยและสมาคมประมงต่างๆ มาพิจารณาเพิ่มเติม ปรับปรุง เพื่อให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้นตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนให้เสร็จสิ้นภายใน 99 วันแรกของการเข้ามาบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้
.
2. นายภูมิธรรม กล่าวว่า บัดนี้ร่างกฎหมายประมงฉบับใหม่ ได้ดำเนินการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมง เพื่อให้มีมติส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ หลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรได้ต้นปีหน้าแน่นอน
.
3. นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่าการแก้กฎหมายประมงครั้งนี้ จะเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ที่บังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรม การพิจารณากฎหมายในสภาจะดำเนินการควบคู่กับการเจรจากับต่างชาติให้ยอมรับในแนวทางของไทย เชื่อว่าหากทั้ง 2 ส่วนบรรลุตามเป้าหมาย เราจะสามารถคืนความเป็นธรรมให้ชาวประมง และฟื้นคืนชีวิตให้อุตสาหกรรมประมงได้สำเร็จ
.
4. ด้านนายปลอดประสพ กล่าวเพิ่มเติมถึงสาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายนี้ว่า เป็นกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing ที่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้หลายประเด็น เช่น การตราพระราชกำหนดขึ้นบังคับใช้อย่างเร่งด่วนจนไม่ได้ศึกษาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการถูกดำเนินคดีนับหมื่นราย เรือประมง 3,000 ลำ ถูกบังคับให้ต้องจอดเรือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการ ชาวประมง ไม่สามารถไปประกอบอาชีพ รวมถึงบทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ จนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นห้องเย็น สะพานปลา ตลาดปลาและท่าเทียบเรือ จนนำมาสู่การดำเนินการร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับสมาคมประมง ร่วมกันจัดทำร่างกฎหมายเพื่อบรรเทาปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป
.
Facebook Comments

Related post