Digiqole ad

แถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อ่างทอง หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ well Being @ Angthong”

 แถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อ่างทอง หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ well Being @ Angthong”
Social sharing
Digiqole ad

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ “อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ (Well Being @ Angthong)” ณ บริเวณลานหน้าองค์พระใหญ่วัดม่วง ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ และวิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทองให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวในจังหวัดภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

 

ก่อนเริ่มการแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้สื่อข่าวเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายฯ ได้ขึ้นเวที พร้อมเล่าประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพและเกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายในแต่ละประเภท

 

 

 

โดยคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ในด้านการถ่ายรูปและมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่
-ท่านศักดิ์ชัย เสนาพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ อดีตอาจารย์ประจำสาขาศิลปะถ่ายภาพ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
– คุณ โชคชัย ทองศักดิ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง
– ว่าที่ร้อยตรี วิมุตติ ไอยรากุลวัฒน์ ผู้ก่อตั้งชมรมตากล้องอ่างทองและผู้บริหารอ่างทองนิวส์
– คุณ สุเมธ วิวัฒน์วิชา ช่างภาพอิสระ นิตยสารแพรว

ซึ่งการประกวดครั้งนี้นั้นได้แบ่งประเภทผลงานออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโดรนถ่ายภาพ
๒) ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ(สมาร์ทโฟน) หรือแท็บเล็ต(Tablet)

โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้
– วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จัดงานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพถ่าย
– วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน -๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง
– วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๐ ราย
– วันที่ ๑๗-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เริ่มนับให้คะแนนยอดกด Like จากภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๐ ภาพ
– วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดนิทรรศการแสดงภาพประกวดประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด


ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลดังนี้
๑. ประเภทภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโดรนถ่ายภาพ
๑.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง
๑.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้
๑.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้
๑.๔ รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเป้
๒. ประเภทภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน)หรือ แท็บเลท(Tablet)
๒.๑ รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเดินทาง
๒.๒ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้
๒.๓ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัลและกระเป๋าเป้
๒.๔ รางวัลชมเชยจำนวน ๒ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตรและกระเป๋าเป้
๓. รางวัลพิเศษในการประกวดภาพถ่าย“ ยอด Like สูงสุด” จำนวน ๑ รางวัลเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

*** * โดยประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดทาง facebook แฟนเพจโครงการประกวดภาพถ่าย“ อ่างทองวิถีใหม่อิ่มกายอุ่นใจ” และเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง www.angthong.go.th

โดยในตอนท้าย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพร่วมกัน

 

Facebook Comments

Related post