Digiqole ad

แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560ครั้งแรก เผยรัฐบาลมุ่งมั่นทำให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด

 แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560ครั้งแรก เผยรัฐบาลมุ่งมั่นทำให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด
Social sharing

Digiqole ad
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 แถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เผยรัฐบาลมุ่งมั่นทำให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด จะเสร็จสิ้นภายใน 4 ปีของรัฐบาล ตั้งเป้าในสิ้นเดือนธันวาคมจะได้ข้อสรุปแนวทางจากคณะกรรมการ และคาดการทำประชามติน่าจะเริ่มได้ไม่เกินไตรมาสแรก ปี 2567
.
1. รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะจัดการให้รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นให้ได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเวลาล่าช้า เราจะใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาให้ดีที่สุด ภายใน 1-2 วัน จะให้กรรมการดูว่าจะทำงานในคณะอนุกรรมการชุดใด และจะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานในรายละเอียดของงานได้ทันทีและถกเถียงได้มากขึ้น
.
2. เราร่างแล้วเราอยากให้ผ่าน ต้องคำนึงว่าเราต้องการอะไร คนที่สนับสนุนเราต้องการอะไร คนที่ไม่สนับสนุนเรากังวลอะไร ประมาณการณ์คร่าว ๆ ว่าต้นเดือนพฤศจิกายน ไม่เกินวันที่ 10 จะนำกลับมาดูว่าติดขัดอะไร และตั้งเป้าว่าภายในสิ้นเดือนธันวาคม ข้อสรุปจะต้องจบ
.
3. กรรมการชุดนี้มีอำนาจในการเชิญส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้เกิดความชัดเจน ไม่ได้คุยแบบคาดการณ์ลอย และจะดูวันเวลา จังหวะที่จะเดิน รวมถึงดูให้สอดรับกับข้อกฎหมายที่จะทำได้ เราไม่อยากเห็นการจัดการนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและมีข้อวินิจฉัยที่ทำให้ไม่สามารถลุล่วงได้ ขณะเดียวกัน สำนักเลขาฯ ก็จะเปิดช่องทางให้ประชาชนรายบุคคลเสนอความเห็นมาที่เรา และอาจมีช่องทางอื่นอีก
.
4. เป้าหมายสำคัญของการทำงาน ยืนยันชัดเจนว่า ต้องร่างให้เสร็จใน 4 ปีของรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาล และต้องมีกฎหมายลูกให้ชัดเจน สามารถที่จะใช้กติกาใหม่ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปได้ และที่สำคัญเราจะใช้ห้วงเวลาทั้งหมด เพื่อทำให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและรัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย
.
5. เชื่อว่าการทำประชามติน่าจะเริ่มได้ไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้า เมื่อวาง timeframe ชัดเจนแล้ว เราก็จะแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการดำเนินงานเป็นอย่างไรและมีกรอบระยะเวลาเป็นอย่างไรอีกครั้ง คิดว่าจะเป็นที่คลายกังวลของพี่น้องประชาชนได้
.
6. นายนิกร จำนง กรรมการและโฆษกคณะกรรมการฯ ชี้แจงในกรณีที่มีคำถามว่าจะจัดการอย่างไรหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ว่าจะต้องมีผู้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน แต่เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา นอกจากนี้ เรายังอยู่ภายใต้รัฐสภา ฉะนั้นต้องประสานกับวุฒิสภาว่าเห็นอย่างไรตามสมควร เพราะฉะนั้นไม่ได้มีเพียงศาลอย่างเดียว ตรงนี้เป็นเหตุให้ต้องตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาโดยละเอียดว่าจะทำประชามติสองครั้งหรือสามครั้งอย่างไร เราจะทำให้รอบคอบที่สุด
.
7. นายภูมิธรรม ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า เราไม่อยากซ้ำเดิม ฉะนั้นอะไรที่มีปัญหาก็จะแก้ไข เราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สำเร็จให้ได้ สำหรับประเด็นว่าจะต้องรอวุฒิสภาชุดใหม่หรือไม่ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เราทำหน้าที่ของเรา ไม่ต้องรอ ถึงชุดไหนก็ชุดนั้น
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post