Digiqole ad

แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 

 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
Social sharing
Digiqole ad

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ข้อมูล COVID-19 แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Cr.Thai PBS
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 6,559 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 1,966,538 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,066,023 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 20,551 ราย
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
🙂 หายป่วยแล้ว 1,993,964 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,094,886 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 20,645 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 25 พฤศจิกายน 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 90,735,069 โดส
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 98,118 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 146,673 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 21,323 ราย
Facebook Comments

Related post