Digiqole ad

แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ตาก เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ฉบับที่ 304 ประจำวันที่ 2 พ.ค.67

 แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ตาก  เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ฉบับที่ 304  ประจำวันที่ 2 พ.ค.67
Social sharing

Digiqole ad
แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก
เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก
ฉบับที่ 304 เวลา 18.00 น.
ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก
Facebook Comments


Social sharing

Related post