Digiqole ad

แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ตาก เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ฉบับที่ 301 ประจำวันที่ 29 เม.ย.67

 แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.ตาก  เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ฉบับที่ 301 ประจำวันที่ 29 เม.ย.67
Social sharing

Digiqole ad
แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก
เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก
ฉบับที่ 301 เวลา 18.00 น.
ประจำวันที่ 29 เมษายน 2567
Facebook Comments


Social sharing

Related post