Digiqole ad

แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก ฉบับที่ 294 ประจำวันที่ 22 เม.p.67

 แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก ฉบับที่ 294  ประจำวันที่ 22 เม.p.67
Social sharing

Digiqole ad
แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก
เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก
ฉบับที่ 294 เวลา 18.00 น.
ประจำวันที่ 22 เมษายน 2567
Facebook Comments


Social sharing

Related post