Digiqole ad

แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ประจำวันที่ 21 เมย.67

 แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ประจำวันที่ 21 เมย.67
Social sharing

Digiqole ad
แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก
เรื่อง สถานการณ์ชายแดนพื้นที่ จังหวัดตาก
ฉบับที่ 293 เวลา 19.30 น.
ประจำวันที่ 21 เมษายน 2567
Facebook Comments


Social sharing

Related post