Digiqole ad

#แก้ปัญหาที่พักขนาดเล็ก ดันเร่งเปิดกิจการ-ปลดล็อก Sha+

 #แก้ปัญหาที่พักขนาดเล็ก ดันเร่งเปิดกิจการ-ปลดล็อก Sha+

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่พักขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดกิจการรับนักท่องเที่ยวได้ เพราะคำสั่งม.44 ที่ 6/2562 ได้สิ้นสุดลง จึงได้จัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting เชิญตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการทั้งประเทศ หารือร่วมกับ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานกรรมมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร (สส.เขต2 จ.ภูเก็ต) และฝ่ายราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาทิเช่น กระทรวงการท่องเที่ยว , กรมโยธาธิการและผังเมือง , กรมการปกครอง เพื่อรับฟังและหาข้อสรุปร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก นายมโนสิทธิ์ แจ้งจบ รักษาการนายกสมาคมที่พักบูติดจังหวัดภูเก็ต สมาคมที่พักบูติกภูเก็ต , กลุ่มล่ามช้างเชียงใหม่ , สมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด , สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร , สมาคมพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ต , สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ชลบุรี

Advertisement

โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้

1. ปลดล็อก Sha(+) ของภูเก็ตที่ติดอยู่จังหวัดเดี๋ยว ให้ลดเงื่อนไขการใช้ใบอนุญาต โรงแรม ใช้หลักฐานการเสียภาษีแทน

2. ท่านรองนายกวิษณุรับหลักการให้หากฏหมายเทียบเคียงม.44 เพื่อให้ที่พักขนาดเล็กสามารถเปิดได้โดยเร็ว

3. จะมีการเพิ่มขนาดจำนวนห้องที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม มากกว่า 4 ห้อง 20 เตียง

4.รองวิษณุเร่งให้ออกกฏกระทรวงกำหนดขนาดและลักษณะที่พักที่นำมาใช้เป็นโรงแรมให้แล้วเสร็จโดยเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งไว้ (เดิมที่จะออกอีก 6 เดือน)

รวมทั้ง ยังมีประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นซึ่งท่านรับไปพิจารณาและศึกษาเพิ่มเติมโดยเบื้องเต้นเน้นย้ำเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กิจการเหล่านี้ได้เปิดกิจการให้ได้เร่งด่วนภายใน 1 เดือน! เพื่อสอดคล้องกับการเปิดประเทศและให้รายรับจากการท่องเที่ยวเม็ดเงินเหล่านี้ได้หมุนไปยังกิจการขนาดเล็ก SME

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME เหล่านี้ ถือเป็นฐานรากหลักของเศรษฐกิจ และมีจำนวนแรงงานและเจ้าของกิจการอยู่เป็นจำนวนมาก หากเม็ดเงินลงไปถึงก็จะผ่อนคลายสถานการณ์ทางการเงินที่มีกิจการปิดตัวทั้งชั่วคราวและถาวรไปเยอะมาก ก่อให้เกิดปัญหาหนี้เสียและปากท้องของประชาชนที่อยู่ในวงจรของกิจการที่พักขนาดเล็กทั้งประเทศเป็นจำนวนมหาศาลอีกด้วย

Advertisement
Facebook Comments

Related post