Digiqole ad

แก้ปัญหาขัดแย้งชายแดนใต้ หัวใจคือการพูดคุยสันติภาพ ผู้นำต้องมีเจตจำนงการเมืองแน่วแน่

 แก้ปัญหาขัดแย้งชายแดนใต้ หัวใจคือการพูดคุยสันติภาพ ผู้นำต้องมีเจตจำนงการเมืองแน่วแน่
Social sharing

Digiqole ad
28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 11 ปี การลงนามในเอกสารที่มีความหมายสำคัญต่อพัฒนาการการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพในชายแดนภาคใต้
.
นั่นคือเอกสาร “ฉันทามติทั่วไปว่าด้วยการพูดคุยสันติภาพ” (General Consensus on the Peace Dialogue Process) ลงนามระหว่างเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และตัวแทนจากขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (BRN) เมื่อปี 2556 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Romadon Panjor – รอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จึงถือโอกาสแถลง Policy Watch หัวข้อ “ตรวจสุขภาพชายแดนใต้ในมือนายกฯ เศรษฐา” เพื่อประเมินนโยบายและท่าทีของรัฐบาล เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรอมฎอนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ “การสร้างสันติภาพแบบลูกผสม”
.
ที่สำคัญซึ่งต้องเตือน คือรัฐบาลอาจกำลังดูเบาสถานการณ์ในพื้นที่มากเกินไป มองข้ามและไม่กล้าปะทะปัญหาใจกลางความขัดแย้ง จนในที่สุดอาจทำให้ตัดสินใจทางการเมืองผิดพลาด
ความเห็นของรอมฎอน ไม่เพียงต้องการสื่อสารถึงนายกฯ แต่รวมถึงอีก 3 บุคคลที่จะมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและกำหนดจังหวะก้าวของรัฐบาลเศรษฐา ต่อสถานการณ์ความไม่สงบและการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ “ปาตานี” ประกอบด้วย นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ภูมิธรรม เวชยชัย และ ทักษิณ ชินวัตร
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments


Social sharing

Related post