Digiqole ad

แก้น้ำท่วม ดูแลระบบเส้นเลือดฝอย หาที่ให้น้ำอยู่ หาทางให้น้ำไป

 แก้น้ำท่วม ดูแลระบบเส้นเลือดฝอย หาที่ให้น้ำอยู่ หาทางให้น้ำไป
Social sharing
Digiqole ad
(1)  ชัยธวัช ตุลาธน – Chaithawat Tulathon หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย กรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรค และ คริษฐ์ ปานเนียม-Karit pannaim สส.ตาก เขต 1 พรรคก้าวไกล ร่วมลงพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังจันทร์ และตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อสำรวจสภาพความเสียหายจากอุทกภัยและความเดือดร้อนของประชาชน
.
(2) ชัยธวัชกล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ มี 2 ประเด็นหลักที่พูดคุยกัน คือ หนึ่ง ควรมีมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเฉพาะหน้า ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และสอง การแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาว จะเป็นอย่างไร
(3) การแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาวนั้นสำคัญมาก ได้มอบหมายให้ คริษฐ์ ซึ่งเป็น สส.ตาก พรรคก้าวไกล ไปพูดคุยหารือกับผู้นำท้องถิ่น เช่น อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดูว่าควรออกแบบวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ร่วมกันอย่างไร ให้สามารถผลักดันข้อเสนอได้อย่างเป็นเอกภาพ
.
(4) ขณะที่กรุณพลกล่าวว่า พื้นที่อำเภอสามเงาอยู่ในช่วงการฟื้นฟู น้ำเริ่มลด แต่ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตร หลายพื้นที่คอสะพานและถนนขาด กระทบต่อรายได้และการประกอบอาชีพของเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดูแลแก้ไขทั้งหมด
(5) ดังนั้น พรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุก จะรวบรวมปัญหาทั้งหมด ผลักดันให้รัฐบาลรับทราบข้อเสนอแนะเพื่อนำไปแก้ไข ถือเป็นการร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
.
(6) ด้าน คริษฐ์ ปานเนียม สส.ตาก ซึ่งเป็นผู้ยื่นญัตติเร่งด่วนต่อสภาฯ เรื่องการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา กล่าวว่า วันนี้ได้พูดคุยหารือกับประชาชนและผู้นำท้องถิ่นทุกระดับ ทุกฝ่ายคิดเห็นไปทางเดียวกันว่าเราต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างถาวร ด้วยการบูรณาการทั้งเส้นแม่น้ำวัง
(7) พื้นที่ลุ่มน้ำแม่วังตอนล่าง โซนอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพราะขาดระบบการจัดการน้ำ หน่วยงานรัฐมุ่งเน้นแต่โครงสร้างขนาดใหญ่ แต่ตลอดระยะเวลา กว่า 20 ปีที่ผ่านมา ขาดการขุดลอก ขาดระบบดูแลเส้นเลือดฝอย แม่น้ำตื้นเขิน
.
📌“หมดยุคสมัยของการกำหนดโครงสร้างขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำตามสภาวะภูมิอากาศผันแปร แปรปรวนแล้ว เราต้องโฟกัสการดูแลระบบเส้นเลือดฝอย การขุดลอกเพื่อหาที่ให้น้ำอยู่ หาทางให้น้ำไป พาน้ำไปหาคนในพื้นที่แล้ง เลิกขนคนเพื่อหนีน้ำ โดยการวางแผนทั้งระบบ”📌
.
หลังจากนี้ คริษฐ์จะรวบรวมปัญหาเพื่อเสนอรัฐบาลเร่งช่วยแก้ไข ส่วนการเยียวยา ขอให้รัฐดูแลให้เป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมกับการลงทุนของพี่น้องเกษตรกรและความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันเงินเยียวยาที่ได้รับอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด เช่น ปลูกข้าวโพด 1 ไร่ เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ราวหลักหมื่นบาท แต่การเยียวยาของภาครัฐอยู่ที่เพียง 1,200 บาท
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post