Digiqole ad

เฮเฟเล่รับมอบตราสัญลักษณ์“MEA ENERGY AWARDS 2021”

 เฮเฟเล่รับมอบตราสัญลักษณ์“MEA ENERGY AWARDS 2021”
Social sharing
Digiqole ad

เฮเฟเล่ รับมอบตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS 2021”  ย้ำจุดยืนองค์กรความยั่งยืนด้านพลังงาน จากการใช้นวัตกรรมในมือ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ด้านพลังงาน ลุยเปลี่ยนใช้หลอดไฟแอลอีดีในอาคารสำนักงานฝ่ายขาย (Sales) สร้างผลลัพธ์ประหยัดค่าไฟลง 56.5% หรือกว่า 146,892 บาทต่อปี พร้อมผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ประจำปี 2021 ประเภทอาคารสำนักงาน จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีค่า MEA Index ประเมินได้เท่ากับ 0.998 เป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานดีและมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี ย้ำจุดยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนด้านพลังงาน

นายโฟลเคอร์ เฮลสเติร์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2021 ที่ผ่านมา เฮเฟเล่ประเทศไทย ได้ตอกย้ำจุดยืนด้านการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานขององค์กร ด้วยการดำเนินมาตรการปรับเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแอลอีดีทดแทนหลอดไส้ จำนวนกว่า 563 ชุด ในอาคารสำนักงานฝ่ายขาย (Sales) โดยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดการใช้พลังงานลง รวมถึงสร้างระบบไฟส่องสว่างที่มีคุณภาพในอาคาร ด้วยการใช้นวัตกรรมที่เฮเฟเล่พัฒนาขึ้นมา และผลลัพธ์ของการดำเนินการครั้งนี้ คือบริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟลง 56.5% ต่อปี พร้อมผ่านการพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ “MEA ENERGY AWARDS” ประจำปี 2021 ประเภทอาคารสำนักงาน จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“เฮเฟเล่ได้ต่อยอดมาตรการครั้งนี้ ด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 โดยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อขอรับ MEA ENERGY AWARDS ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพของอาคารที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการตรวจสอบค่าดัชนีการใช้พลังงานของ ‘สำนักงานฝ่ายขาย (Sales) บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด’ มีค่า MEA Index ประเมินได้เท่ากับ 0.998 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้พลังงานดี มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กฟน. กำหนด (MEA Index ไม่เกิน 1.00) และยังเป็นอาคารมีคุณภาพอากาศได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดี เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานในอาคาร”

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ทำการมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 ประจำปี 2021 ให้กับอาคารที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบของอาคารที่ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 26 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2,954 ตันต่อปี มีอาคารที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 110 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน 2 แห่ง, โรงพยาบาล 11 แห่ง, โรงแรม 4 แห่ง, มหาวิทยาลัย 2 แห่ง, ไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง, ศูนย์การค้า 28 แห่ง, ร้านสะดวกซื้อ 19 แห่ง และ สำนักงาน 41 แห่ง โดยอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯ จะได้รับสิทธิพิเศษจากโครงการฯ และมีสิทธิ์ในการขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

“การดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หลอดไฟแอลอีดีเฮเฟเล่ มาใช้งานในอาคารสำนักงานฝ่ายขายฯ ทำให้เราประหยัดค่าไฟลงไปได้ 146,892 บาทต่อปี จากเดิมที่เสียค่าไฟ 260,127 บาทต่อปี นอกจากนี้ เฮเฟเล่ยังได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร จากโครงการฯ ของ กฟน. เป็นจำนวนเงิน 13,767 บาท และยังได้รับสิทธิอื่น ๆ ทั้ง สิทธิพิเศษในการอบรม, ตรวจวัดพลังงาน, การติดตั้ง EV Charger, ส่วนลดการให้บริการ MEA BETTER CARE, การบริการล้างแอร์

“ผลลัพธ์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเฮเฟเล่ประเทศไทย ในฐานะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของพลังงานมาโดยตลอด การเติบโตของบริษัทจะไม่เพียงสร้างเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้บ้านและอาคารเท่านั้น แต่เราจะสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสิ่งแวดล้อมจนถึงคุณภาพชีวิตในองค์กรให้เติบโตขึ้นไปพร้อมกันด้วย” นายโฟลเคอร์ กล่าวสรุป

Facebook Comments

Related post